Nu voorbereiden en implementeren

Op 31 december 2019 is het de allerlaatste dag dat de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische zorginstellingen (Wet Bopz) van kracht is. Een dag later treedt de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in werking.

Er gaat veel veranderen met deze wet. Zo krijgen gemeenten belangrijke taken en wordt de huidige rol van de Burgemeester uitgebreid. Gemeenten zijn nu aan zet zowel het komende jaar de wet handen en voeten te geven als deze te implementeren. Wij hebben onlangs met heel veel plezier de gemeente Amsterdam geadviseerd hoe dat in de Amsterdamse context zou kunnen worden opgepakt en kunnen dat ook voor uw gemeente doen.

Stappenplan

Er zijn een aantal stappen nodig voor gemeenten om deze wet succesvol uit te werken en te implementeren. Daarvoor is nodig;

  • Bekendheid met de WvGGZ
  • Visie op omgang met gedwongen GGZ en inwoners
  • Weten wat er speelt onder ketenpartners Zorg en Veiligheid en cliënten- en familievertegenwoordigers
  • Kennis van de infrastructuur in de gemeente voor de beste onderbrenging van taken in de wet

Ondersteuning

Bij al deze stappen kunnen wij u ondersteunen. Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het implementeren van deze wet? Vraag een vrijblijvend gesprek aan over de mogelijkheden. Van coaching tot uitvoering, we ondersteunen u graag!

Ervaring bij ondersteuning invoering Wvggz

Lees ook het persoonlijke verhaal van Christel Scholten over haar ondersteuning van de gemeente Amsterdam bij de implementatie van de wet.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de Wet verplichte GGZ? Neem dan contact op met een van de mensen van het team Wvggz. Zij vertellen je er graag meer over.