Rond (kantoor)transformatieprojecten bestaan veel vooroordelen. Bijvoorbeeld dat niemand tussen kantoren wil wonen en dat het Bouwbesluit belemmerend werkt. Dit soort vooroordelen heeft DSP-groep in 2015 genuanceerd in het onderzoek over transformatie naar sociale huur.

In het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van BZK is uitgevoerd, analyseert DSP-groep de succesfactoren, ook op financieel gebied, van 10 transformatieprojecten van woningcorporaties. Transformatie van kantoren, verzorgingshuizen en scholen naar sociale huur.

Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Rendabel transformeren naar sociale huur is mogelijk, met regisserend opdrachtgeverschap van de woningcorporatie"

Transformeren

Transformatie is een uitkomst die aansluit bij de corporatie, het gebied, het gebouw. Het kan een antwoord zijn op maatschappelijke vraagstukken. Zoals de vraag naar betaalbare huisvesting voor kleine huishoudens (jongeren), de herbestemming van leegstaand vastgoed en de versterking van de leefbaarheid in stadswijken. Daarom is er ook een rol voor de corporatiesector weggelegd. De meeste van de geïnterviewde woningcorporaties zien de transformatie in samenhang met verdere gebiedsontwikkeling.

2016 - Robert Lagendijk-0820

Slim transformeren: wat kan er wel?

Naar aanleiding van de onderzoeken organiseerde BZK in samenwerking met DSP-groep een goed bezocht transformatieseminar op 12 maart 2015 in Nieuwegein over praktijkvoorbeelden met woningcorporaties.  Dit gebeurde in samenwerking met Aedes, VNG, RVO en DSP-groep. Corporaties Jutphaas Wonen en De Goede Woning werkten mee in de voorbereiding. Er waren zo’n 170 deelnemers: woningcorporaties, gemeenten, provincies, bouwers en adviseurs. Met geanimeerde rondetafeldiscussies en sessies voor bestuurders. Hier vindt u een Impressie van DSP van het seminar.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Mia! Zij vertelt je graag meer.