De kracht van sport voor jeugd met een krasje

Verschillende goede voorbeelden en ook onderzoeken maken duidelijk dat sport van grote meerwaarde kan zijn voor kwetsbare (risico)jeugd met opvoed- en opgroeiproblemen. Sport kan, onder voorwaarden, een mooi aangrijpingspunt vormen voor contact, structuur bieden en de sociale vaardigheden en weerbaarheid versterken. Het blijft echter vaak bij goede voorbeelden: de kansen die sport biedt voor ‘jeugd met een krasje’ worden nog niet op brede schaal benut en geborgd. Stadsdeel Oost (Gemeente Amsterdam) wil hier verandering in brengen, om te beginnen op IJburg.

Kansen en mogelijkheden op IJburg

DSP-groep voert voor Stadsdeel Oost een verkenning uit die inzichten en praktisch toepasbare bouwstenen oplevert om sport beter te benutten voor jeugd met een krasje. Met deze inventarisatie geven we antwoorden op vragen als:

  • welke mogelijkheden zien betrokken partijen vanuit zorg, sport en beleid en wat hebben zij nodig?
  • Aan welke stimulansen en randvoorwaarden moet invulling worden gegeven?
  • Welke drempels moeten worden getackeld?
  • En hoe en door wie kan een en ander goed worden georganiseerd en gefinancierd?

Met antwoord op die vragen kan met een helder beeld voor ogen worden overgegaan tot gerichte inzet van  sport voor jeugd met een krasje op IJburg. Zodat zij meer gaan profiteren van de kracht van sport. IJburg kan in dit opzicht gaan dienen als voorloper op het gebied van het verbinden van sport en jeugdhulp.

In gesprek met stakeholders in de jeugdhulp, sport en beleid

DSP heeft gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders uit de drie betrokken sectoren:

  1. jeugdhulp (meer preventieve en gespecialiseerde jeugdhulpverleners en organisaties die actief zijn in het jeugddomein)
  2. sport (zowel wijksportaanbieders als sportverenigingen) en
  3. beleidsmakers van stadsdeel Oost en de gemeente Amsterdam.

Hierdoor hebben we een beeld gekregen van de ambities, doelen, kansen, ervaringen, goede voorbeelden, knelpunten, rollen en verantwoordelijkheden en behoeften van stadsdeel Oost op het gebied van een verdere verbinding tussen sportaanbieders en aanbieders in het jeugddomein. Voor elke partij zijn draagvlak, randvoorwaarden, ambities, drempels en stimulansen in kaart gebracht.

Samen met de betrokken beleidsmakers werken we aan een advies met bouwstenen en stappen voor de toekomst.

De onderzoekers binnen dit project zijn:

Meer weten over dit project of (het verbinden van) sport en jeugdhulp?

Neem dan vrijblijvend contact op met Ineke Deelen. Zij vertelt u er graag meer over.

Ineke Deelen Ineke Deelen