Wat doen wij?
Wij zijn kenners en liefhebbers van sport. We zijn onafhankelijk en waar nodig kritisch. Onze focus ligt op strategie en implementatie in alle fasen van de beleidscyclus. We zijn betrokken bij landelijke beleidsontwikkelingen en vertalen die naar lokaal niveau en andersom. We doen onderzoek, monitoring, evaluaties en geven advies. Verzorgen procesbegeleiding en advisering bij opstellen van sport- en beweegvisies. Verder begeleiden we bij instrumentontwikkeling als brochures, handreikingen en stappenplannen.

Sport en bewegen als doel
Meer en meer zoeken overheden naar mogelijkheden om sport en bewegen in te zetten voor doelen op gebieden als participatie, preventie, opvoeding, dagbesteding, zelfredzaamheid, leefbaarheid en stadspromotie. Deze maatschappelijke bijdrage dankt sport en bewegen echter aan hun intrinsieke waarde. Anders gezegd: het begint altijd met sport en bewegen als doel, het is leuk om te doen, geeft plezier en daagt je uit. Van daaruit kan worden gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij brede maatschappelijke doelen.

Sport en bewegen als preventief instrument
Sport en bewegen heeft vaak waarde voor kwetsbare groepen mensen. Zo kunnen bepaalde sporten voor kwetsbare jongeren betekenis hebben op therapeutisch-, gezondheids- en sociaalpedagogisch vlak. Ook kan sport en bewegen verbindend en educatief werken wanneer er bijvoorbeeld laagdrempelige sportactiviteiten in de wijk worden georganiseerd. Zeker als sportprofessionals samenwerken met andere professionals in de wijk kunnen zij een positieve invloed hebben op onder andere het gedrag van sporters en bijdragen aan minder eenzaamheid en isolement.

Expertise DSP sport

  • Beter benutten van sport in het sociaal domein
  • Verbinden van sport en jeugdhulp
  • Maatschappelijke spin-off van sportevenementen
  • Sport en veiligheid
  • Sport, ruimte en omgevingswet
  • Sport- en beweegstimulering

Wilt u meer weten over het thema sport en bewegen of over één van de projecten op dit gebied?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn, hij vertelt je er graag meer over.

Project

Naschoolse sport in Vlaanderen

Onderzoek naar effectiviteit en efficiëntie van verschillende organisatievormen naschoolse sport

Bekijk dit project
Project

De waarde van full contact vechtsporten voor jongeren

Waard om te vechten

Bekijk dit project
Project

Meer halen uit inzet van sociale sportprofessionals

Ontwikkeling van een visie naar een nieuw raamwerk waarbinnen de buurtsportcoach lokaal zo optimaal mogelijk kan opereren

Bekijk dit project
Project

DSP ondersteunt Sportaanbiedersplan Amsterdam 2017-2022

Hoe gaat Amsterdam optimaal gebruik maken van de diversiteit, innovatie en uitvoeringskracht van alle typen sportaanbieders die de stad rijk is?

Bekijk dit project
Project

Optimaal benutten van sport in het sociaal domein

Stappenplan voor gemeenten om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen om de potentie van sport en bewegen optimaal te benutten in het sociaal domein.

Bekijk dit project
Paul Duijvestijn
Paul Duijvestijn Projectleider/partner

Elke stap wordt in een interactieve pdf nader toegelicht en ook voorbeelden, valkuilen, aandachtspunten en tips passeren de revue.

Alle projecten