Fenomeenonderzoek ‘Dealen met Drugs’

Als resultaat van het project Criminele Aanwas verscheen deze week de rapportage ‘Dealen met Drugs’, een verkennend fenomeenonderzoek naar jongeren in de drugscriminaliteit in Noord-Holland. Kernbevindingen zijn onder meer dat het soort drugscriminaliteit en het profiel van betrokken jongeren in Noord-Holland verschilt. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van stedelijke of juist meer landelijke omgevingen. De redenen voor jongeren om, soms al vanaf 12 jaar, toe te treden variëren van vooruitzichten op geld, status en aanzien tot aan verveling of verslaving. Sociale media verlagen de drempel om met drugs(criminaliteit) in aanraking te komen. Daarbij geldt dat instappen gemakkelijker gaat dan uitstappen.

Project Criminele Aanwas

In de netwerkorganisatie Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) zet het project Criminele Aanwas zich in om de instroom van jongeren in drugscriminaliteit in Noord-Holland terug te dringen en om uitstroom te bevorderen. Het project richt zich op twee pijlers: 1) onderzoek doen om zicht te krijgen op de problematiek, en 2) het ontwikkelen en implementeren van interventies om die problematiek aan te pakken.

Arjun en Linda ondersteunden dit project vanuit DSP-groep. Linda als sparringpartner van de projectleider en organisator en voorzitter van onder meer een netwerkanalyse, een inhoudelijke teamsessie en een regionaal platform. Arjun ondersteunde het projectteam met de dataverzameling in interviews en focussessies en schreef, samen met de analist van het project, de rapportage.

Aanknopingspunten voor aanpak                              

Uit het onderzoek  blijkt dat de context, waaronder de brede acceptatie van recreatief drugsgebruik en het gebrek aan maatschappelijke en discussie daarover, een effectieve aanpak van drugscriminaliteit in de weg staat. Niettemin kan de drugsaanpak worden versterkt door onder meer:

  1. De integrale aanpak te versterken;
  2. De weerbaarheid van jongeren én hun omgeving (sociaal en professioneel netwerk) te vergroten;
  3. Aan te sluiten bij de leefwereld van de doelgroep, zoals de opstelling van de professional en het oog hebben voor de online leefwereld van jongeren.

Meer weten?

Neem contact op met Arjun Swami-Persaud