Indicatoren monitor overheidsinterventies drugscriminaliteit

Nederland is voor de internationaal georganiseerde drugscriminaliteit een belangrijk productieland voor cannabis en synthetische drugs en voor cocaïne een belangrijk doorvoerland. Deze drugsproductie en -handel hebben ingrijpende gevolgen voor de samenleving.

Het ministerie van JenV wil mogelijk een periodieke monitor realiseren op het terrein van drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies in Nederland. Om invulling te geven aan de kwantitatieve indicatoren van een mogelijke toekomstige monitor heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) aan DSP-groep opdracht gegeven hiernaar een verkennend onderzoek te doen.

Onderzoeksvraag

Welke kwantitatieve indicatoren zijn geschikt voor een mogelijke toekomstige monitor op het terrein van drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies in Nederland?

Kwantitatieve indicatoren

Het betreft een onderzoek met een methodologische invalshoek, waarbij eerst een longlist van kwantitatieve indicatoren is opgesteld. Deze lijst is teruggebracht tot een shortlist van indicatoren die onderdeel kunnen worden van een mogelijke toekomstige monitor op het terrein van drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies. Er zijn verschillende methoden ingezet: literatuuronderzoek, interviews en een expertsessie met data-experts, wetenschappers en beleidsmedewerkers vanuit de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het Trimbos-instituut, het WODC, Regioplan, ICTU en het ministerie van JenV.

Basisset potentieel beschikbaar

Dit onderzoek laat zien dat in potentie een relevante basisset aan drugscriminaliteit-indicatoren beschikbaar is. Een deel van de indicatoren wordt bovendien al verzameld ten behoeve de Nationale Drug Monitor (NDM). Winst zit – naast allereerst het systematisch bijeen brengen van de aangemerkte indicatoren – vooral in het verbeteren van de kwaliteit van brondata van de indicatoren in deze basisset, voor verschillende drugsmarkten.

Wat dat betreft is het Fenomeenbeeld drugs van de politie naar verwachting een interessante bron om in de gaten te houden. Hierin zijn – volgens de politie – namelijk verschillende indicatoren uit de NDM doorontwikkeld en verbijzonderd, zodat nauwkeuriger de ontwikkelingen in de tijd gemonitord kunnen worden voor meerdere aspecten van drugscriminaliteit en voor de verschillende drugsmarkten.

Kwalitatief onderzoek ook nodig

Wel zal een mogelijke toekomstige monitor altijd gepaard dienen te gaan met flankerend kwalitatief onderzoek. Niet alles is immers meetbaar. Drugscriminaliteit is een complex fenomeen dat zich niet eenvoudig in cijfers laat vatten, en zich bovendien sneller ontwikkelt dan de data die daarover rapporteren. Daarbij typeert drugscriminaliteit zich als een mondiaal fenomeen waarvan Nederland slechts een onderdeel is.

Lees meer

Lees ook over het onderzoek op de website van het WODC
Lees ook de Kennisparel van Jaap de Waard op de website ProHIC

Meer informatie over dit project?

Neem gerust contact op met Manja Abraham, Oberon Nauta, Daniel Hofstra of Maud Pluijm. Ze staan je graag te woord.