College door Paul van Soomeren en Bram van Dijk

Net als in 2021 en 2022 gaven DSP-oprichters Bram van Dijk en Paul van Soomeren op dinsdag 17 oktober 2023 weer een college over de Probleemgerichte aanpak van High Impact Crime aan studenten criminologie van de Universiteit van Leiden. De studenten maakten in zes groepen een eigen beleidsplan over een lokaal veiligheidsprobleem. Ze gebruikten daarbij de ProHIC aanpak, zoals die in het Europese Horizon project (CCI Project – Cutting Crime Impact) ontwikkeld werd door DSP-groep in samenwerking met de Nationale Politie Nederland en diverse gemeenten (zie www.ProHIC.nl).

Elke groep studenten selecteerde een gemeente en keek daar naar de werkelijk bestaande veiligheidsproblemen in die gemeente. Dat resulteerde per gemeente in zes onderwerpen (niet allemaal HIC): Woning- en schuurinbraken, Scooter- en fietsoverlast, E-bikediefstal, Babbeltrucs, Auto inbraken en Jeugdoverlast. Bram en Paul gingen in hun colleges uitgebreider in op de ProHIC aanpak die de SAPE cirkel volgt:

  • Signaleer een veiligheidsprobleem
  • Analyseer het probleem goed
  • Plan een aanpak samen met anderen
  • Evalueer later wat de effecten zijn en wat goed en fout ging (maar maak daar nu al een evaluatieplan voor)

Meer weten over ProHIC?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren of Bram van Dijk. Ze staan je graag te woord.