Mia Dieters en Paul van Soomeren van DSP-groep zijn op 12 oktober en 9 november docenten tijdens de cursus ‘Kwetsbare groepen in de wijk; over draagkracht en draaglast’ van Geoplan in Utrecht.

Beschrijving cursus

Deze cursus, voor zowel medewerkers wonen, ruimtelijke ordening als sociaal domein, gaat in op gevolgen van de veranderingen in zorg en welzijn op de wijk.
Denk aan: decentralisaties, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, langer thuis wonen. De vraag naar verzorging, verpleging en begeleiding in eigen huis neemt toe. Maar ook voor de wijk zouden er zaken moeten veranderen. Moet de wijk niet beter en veiliger ingericht worden voor (veel) oudere en kwetsbare mensen en mensen met beperkingen?
Wijken met veel sociale huurwoningen waar deze doelgroepen wonen dan wel neerstrijken, zijn doorgaans niet de sterkste wijken. Aandacht voor wat de wijk aan kan, is dan ook essentieel.

Al deze ontwikkelingen hebben onder andere effect op de vraag naar de (bestaande) woningvoorraad, de welzijns- en zorgvoorzieningen in de wijk, (leegstand van) het zorgvastgoed, leefbaarheid en ook de inrichting van de openbare ruimte. De samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en zorg-/welzijnsorganisaties én niet te vergeten de wijkbewoners wordt hierdoor intensiever. Het belang van gebiedsgericht en integraal werken wordt daarmee steeds groter.

Programma

Donderdag 12 oktober

Ontwikkelingen in de sociale en fysieke wereld:

 • De kern van sociaal en wonen/ RO beleid
 • Waar wringt de schoen: de sociaalfysieke dilemma’s
 • Hoe doen anderen het? Ervaringen van elders met onder meer de vrijwillige inzet van burgers bij beheer van openbare ruimte en maatschappelijk vastgoed, en samenwerking met zorg- en welzijnspartijen en corporaties om langer zelfstandig/ opnieuw zelfstandig wonen mogelijk te maken.
 • Verkenning casussen van deelnemers : wat zijn de hoofdthema’s?

Donderdag 9 november (1 dagdeel):

 • Behandeling huiswerkopdracht in de vorm van intervisie: waar lopen deelnemers tegen aan, hoe wordt dit opgelost, wat gaat al goed/kan beter.
 • Uitwerken hoe verder: vervolgacties inhoud en proces

Na de cursus heeft u:

 • Inzicht in gevolgen van decentralisaties voor gemeenten en woningcorporaties.
 • Handvatten voor integrale gebiedsontwikkeling door kansrijke verbindingen tussen het sociale domein (welzijn, zorg) en gebiedsgericht werken te leggen
 • Inzicht in betekenis van belangrijkste beleidswijzigingen voor gebiedsontwikkeling
 • Inspiratie door integrale voorbeelden uit het land
 • Inzicht in de mogelijkheden in de eigen praktijk

Lees meer over de cursus van Geoplan op de Geoplan-website, waar u zich ook kunt aanmelden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Cursus? Neem dan contact op met Mia Dieters. Zij vertelt u er graag meer over!