In mijn jeugd in Noordwest-Overijssel leerde ik als boerenzoon wat verantwoordelijkheid nemen en ondernemen is. Tijdens mijn studie Geschiedenis in Groningen leerde ik (binnen mijn studie, maar ook in besturen en commissies) dat je anderen nodig hebt om iets te bereiken. In mijn werkende leven sinds 2012, waarin ik als adviseur overheden en culturele instellingen heb ondersteund bij het opstellen van beleid, leerde ik mijn eigen carrièrepad uit te stippelen en zo mijn toekomst in eigen hand te nemen. Als adviseur bij DSP-groep wil ik opdrachtgevers helpen hún toekomst in eigen hand te nemen.

DSP-groep past bij wie ik ben als persoon. Maatschappelijk betrokken, oprechte aandacht voor en met elkaar, onafhankelijk en resultaatgericht. Als adviseur werk ik het liefst in de cultuur- en erfgoedsector. Hier werken mensen met veel passie aan het vertellen van de mooiste verhalen. Fictie en non-fictie, kleine en grote verhalen. Zowel de gedrevenheid van de mensen als de verbeeldingskracht van de verhalen heeft mij altijd aangesproken. Het liefst werk ik aan de doorontwikkeling van culturele instellingen. Denk aan het opstellen van een nieuw bedrijfsplan voor een filmhuis of een haalbaarheidsonderzoek voor een mogelijk nieuw museum.

In mijn adviespraktijk wil ik de mensen of organisaties die ik ondersteun in stelling brengen. Vaak weten opdrachtgevers wel wat er moet gebeuren, maar is er een blik van buiten nodig om zaken verder te brengen. Bovendien ben ik me ervan bewust dat je als adviseur een passant ben, dus de zaak een tijdje ‘overnemen’ helpt niet. Ik kom niet met theoretische abstracties, maar zorg dat mensen en organisaties echt iets kunnen met mijn advies. Bijvoorbeeld door een heldere en gedragen nieuwe koers voor de komende jaren of praktische oplossingen voor gesignaleerde knelpunten.

Typisch Jurjen

  • Optimistisch, analytisch, sensitief
  • Ervaring binnen zowel de overheid (beleidsadviseur, strategisch adviseur) als binnen culturele instellingen (bestuur en directie)
  • Analytisch vermogen koppelen aan een mensgerichte aanpak, zodat ik opdrachten sámen met opdrachtgevers uitvoer

Contact opnemen met Jurjen Weemstra?

Bel of mail hem dan, Jurjen staat je graag te woord.