Kunst en cultuur als doel
Meer en meer zoeken overheden naar mogelijkheden om kunst en cultuur in te zetten voor doelen op gebieden als participatie, opvoeding, dagbesteding, zelfredzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en stadspromotie.

De maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur is te danken aan hun intrinsieke waarde. Anders gezegd: het begint altijd met kunst en cultuur als doel; het geeft plezier, daagt je uit, stimuleert je creativiteit en houdt een spiegel voor. Vanuit die waarde kan worden gezocht naar aansluiting bij brede maatschappelijke doelen en andere domeinen.

Beleid
Wij zijn kenners (en liefhebbers) van kunst en cultuurbeleid en hebben ervaring met onderzoek naar media en journalistiek. We zijn onafhankelijk en waar nodig positief kritisch. Onze focus ligt op strategie en implementatie in alle fasen van de beleidscyclus en in het adviseren van culturele instellingen. We zijn betrokken bij landelijke, provinciale en lokale vraagstukken.

Detachering en procesbegeleiding
We zetten ook projectleiders of kwartiermakers in om cultuurbeleid te ontwikkelen en culturele organisaties beter te maken.

Expertise DSP cultuur en media
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten met:

 • Trends en verkenningen
 • Evaluaties en (actie) onderzoek
 • Opstellen van beleidsvisies en programma‚Äôs
 • Cultuur en onderwijs
 • Cultureel ondernemerschap
 • Cultureel erfgoed en musea
 • Mediabeleid en (lokale/regionale) journalistiek
 • Cross-overs cultuur
 • Participatie en co-creatie
 • Samenwerking en fusies culturele instellingen
 • Bedrijfsplannen voor culturele instellingen

Wil je meer weten over het thema cultuur en media of over een van de DSP-projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst, ze vertelt je er graag meer over.

Project

Ondersteuning lokale onderzoeksjournalistiek in Woerden

DSP-groep heeft de gemeente Woerden geadviseerd over hoe zij de lokale onderzoeksjournalistiek in de toekomst het beste kan ondersteunen.

Bekijk dit project
Project

Cultuurplan Haarlem

Haarlem zet in op cultuur in de wijken en ruimte voor experiment

Bekijk dit project
Project

Evaluatie Kunstenplan Den Haag

DSP-groep evalueerde de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 voor de gemeente Den Haag

Bekijk dit project
Project

Cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving

In welke mate is cultureel erfgoed ingebed in het ruimtelijk beleid van gemeenten en provincies? DSP onderzoekt het voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bekijk dit project
Project

Werkconferentie lokale journalistiek provincie Utrecht

Werkconferentie 23 september 2021 over ondersteuning van de lokale journalistiek op basis van drie handelingsperspectieven die DSP voor de provincie Utrecht formuleerde.

Bekijk dit project
Alle projecten