Kunst en cultuur als doel
Meer en meer zoeken overheden naar mogelijkheden om kunst en cultuur in te zetten voor doelen op gebieden als participatie, opvoeding, dagbesteding, zelfredzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en stadspromotie.

De maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur is te danken aan hun intrinsieke waarde. Anders gezegd: het begint altijd met kunst en cultuur als doel; het geeft plezier, daagt je uit, stimuleert je creativiteit en houdt een spiegel voor. Vanuit die waarde kan worden gezocht naar aansluiting bij brede maatschappelijke doelen en andere domeinen.

Beleid
Wij zijn kenners (en liefhebbers) van kunst en cultuurbeleid en hebben ervaring met onderzoek naar media en journalistiek. We zijn onafhankelijk en waar nodig positief kritisch. Onze focus ligt op strategie en implementatie in alle fasen van de beleidscyclus en in het adviseren van culturele instellingen. We zijn betrokken bij landelijke, provinciale en lokale vraagstukken.

Detachering en procesbegeleiding
We zetten ook projectleiders of kwartiermakers in om cultuurbeleid te ontwikkelen en culturele organisaties beter te maken.

Expertise DSP cultuur en media
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten met:

 • Trends en verkenningen
 • Evaluaties en (actie) onderzoek
 • Opstellen van beleidsvisies en programma’s
 • Cultuur en onderwijs
 • Cultureel ondernemerschap
 • Cultureel erfgoed en musea
 • Mediabeleid en (lokale/regionale) journalistiek
 • Cross-overs cultuur
 • Participatie en co-creatie
 • Samenwerking en fusies culturele instellingen
 • Bedrijfsplannen voor culturele instellingen

Wil je meer weten over het thema cultuur en media of over een van de DSP-projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst, ze vertelt je er graag meer over.

Project

De Deventer cultuursector tijdens corona

Detachering Ronald Nijboer als beleidsadviseur Cultuur

Bekijk dit project
Project

Lokale journalistiek in de provincie Utrecht

Naar een sterke lokale nieuwsvoorziening

Bekijk dit project
Project

Onderzoek DSP: Poppodia in tijden van COVID-19

Omzetverlies en tekorten vanwege de coronacrisis in 2020 - Foto: Harry Heuts

Bekijk dit project
Berend Schans, directeur VNPF
Berend Schans, directeur VNPF

‘De impact van een gezonde popmuzieksector op bijvoorbeeld een stad en zijn bewoners en bezoekers is niet te onderschatten.’

Project

DSP-groep steunt Nederlandse poppodia en festivals

Onderzoek naar de financiële schade in de pop- en festivalsector en naar de verhalen over overleven tijdens de coronamaatregelen.

Bekijk dit project
Project

Cultuurcoaches op Rotterdamse scholen

Rotterdamse theaters en musea brengen cultuureducatie naar de scholen

Bekijk dit project
Alle projecten