Kunst en cultuur als doel
Meer en meer zoeken overheden naar mogelijkheden om kunst en cultuur in te zetten voor doelen op gebieden als participatie, opvoeding, dagbesteding, zelfredzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en stadspromotie.

De maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur is te danken aan hun intrinsieke waarde. Anders gezegd: het begint altijd met kunst en cultuur als doel; het geeft plezier, daagt je uit, stimuleert je creativiteit en houdt een spiegel voor. Vanuit die waarde kan worden gezocht naar aansluiting bij brede maatschappelijke doelen en andere domeinen.

Beleid
Wij zijn kenners (en liefhebbers) van kunst en cultuurbeleid en hebben ervaring met onderzoek naar media en journalistiek. We zijn onafhankelijk en waar nodig positief kritisch. Onze focus ligt op strategie en implementatie in alle fasen van de beleidscyclus en in het adviseren van culturele instellingen. We zijn betrokken bij landelijke, provinciale en lokale vraagstukken.

Detachering en procesbegeleiding
We zetten ook projectleiders of kwartiermakers in om cultuurbeleid te ontwikkelen en culturele organisaties beter te maken.

Expertise DSP cultuur en media
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten met:

 • Trends en verkenningen
 • Evaluaties en (actie) onderzoek
 • Opstellen van beleidsvisies en programma’s
 • Cultuur en onderwijs
 • Cultureel ondernemerschap
 • Cultureel erfgoed en musea
 • Mediabeleid en (lokale/regionale) journalistiek
 • Cross-overs cultuur
 • Participatie en co-creatie
 • Samenwerking en fusies culturele instellingen
 • Bedrijfsplannen voor culturele instellingen

Wil je meer weten over het thema cultuur en media of over een van de DSP-projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst, ze vertelt je er graag meer over.

Project

Een weerbare popsector

“Als het allemaal weer mag. Zullen wij dan dansen?”

Bekijk dit project
Berend Schans, voorzitter VNPF - (Copyright foto: Ruben Hamelink)
Berend Schans, voorzitter VNPF - (Copyright foto: Ruben Hamelink)

“de coronacrisis heeft gewerkt als een soort katalysator en contrastvloeistof tegelijk” in hoe het de “al aanwezige kwetsbaarheden van de popsector meedogenloos en onomkeerbaar aan het licht heeft gebracht”.

Project

Cultuurcoaches onder de loep

DSP-adviseur Emma Poelman ondersteunde het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) bij het onderzoek naar de inzet van de cultuurcoaches in de praktijk en deed aanbevelingen voor de toekomst

Bekijk dit project
Project

Cultuurplan Haarlem

Haarlem zet in op cultuur in de wijken en ruimte voor experiment

Bekijk dit project
Alle projecten