Cutting Crime Impact-project

Met de Universiteit van Salford heeft DSP-groep een budget gekregen van € 3,1 miljoen om drie jaar lang politiekorpsen in heel Europa te ondersteunen. De financiering, toegekend door Horizon 2020 Security Research Program van de Europese Commissie, stelt een team van academici in staat om nauw samen te werken met zes Europese wetshandhavingsinstanties in verschillende landen.
Met het Design Against Crime Solution Center van de universiteit willen we innovatieve manieren vinden om high impact crime (HIC), zoals geweld, diefstal, inbraak en vandalisme, aan te pakken.

Rol DSP-groep

Samen met academici van het Solution Center van de Universiteit van Salford en de andere onderzoekspartners binnen het Cutting Crime Impact (CCI) project gaat DSP-groep onderzoek doen en trainingen opzetten en uitvoeren binnen de politiekorpsen. We brengen processen in kaart, interviewen stakeholders en lopen en werken met politiefunctionarissen mee om gedetailleerde informatie te verzamelen over hoe de politie HIC-zaken aanpakt en bepaalde rollen vervult.

Toolkits

Vertegenwoordigers van elk korps gaan samenwerken met deskundigen binnen het CCI-consortium om innovatieve manieren te ontwerpen en ontwikkelen om HIC-problemen aan te pakken. Oplossingen kunnen verschillende vormen aannemen: van digitale hulpmiddelen, zoals een app, tot nieuwe manieren van werken of begeleiding voor officieren die met specifieke uitdagingen worden geconfronteerd.
Deze nieuwe toolkits zullen vervolgens worden geïntegreerd in de praktijk van de korpsen. CCI-onderzoekers zullen in de praktijk nagaan hoe effectief de tools zijn en de noodzakelijke verbeteringen aanbrengen.

Partners in het CCI-project

Politiekorpsen: Greater Manchester Police (Engeland), Nationale Politie (Nederland), Politsei- ja Piirivalveamet (Estland), Policia Municipal de Lisboa, Camara Municipal de Lisboa (Portugal), Landeskriminalamt Niedersachsen (Duitsland), Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya (Spanje).

Andere partners naast DSP-groep (Nederland): Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), Deutscher Präventionstag Institut (Duitsland), European Forum for Urban Security (Efus) (Frankrijk), Globaz SA (Portugal).

Adviesraad: Ministerie van Veiligheid en Justitie (Nederland), Italian Forum for Urban Security (Italië), Institute of Criminology van de Universiteit van Cambridge (Engeland), Chair of Homeland Security and Public Health Sciences van de  Pennsylvania State University (VS), European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS, Nederland), Chair of EU COST Action TU1203, Crime Prevention Through Urban Design & Planning (CP-UDP) (Italië).

www.ProHIC.nl

Lees meer over de aanpak van High Impact Crimes op de website van ProHIC.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over het CCI-project? Neem dan contact op met Paul van Soomeren. Hij vertelt je er graag meer over.