GALA, brede SPUK en herijking sportakkoord

In het Gezond en Actief Leven Akkoord, oftewel het GALA, maken gemeenten, GGD-en, zorgverzekeraars en VWS gezamenlijk afspraken op het gebied van gezondheid en welbevinden. Het hoofddoel is: op naar een gezonde generatie in 2040, met als vertrekpunt Health in all policies. Hierbij wordt integraal gewerkt aan de volgende subdoelen: 

  • Het terugdringen gezondheidsachterstanden 
  • Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen 
  • Het versterken van sociale basis 
  • Een gezonde leefstijl 
  • Versterking van de mentale gezondheid 
  • Vitaal ouder worden 
  • Een domeinoverstijgende inzet vanuit regionale preventiestructuur 

Brede SPUK-regeling

Voor de financiering heeft het Rijk een specifieke uitkering in het leven geroepen: de brede SPUK-regeling. Via een brede SPUK geven gemeenten uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord. Dit maakt het mogelijk om meer integraal en langdurig samen te werken. Deze ontwikkeling betekent dat er veel op gemeenten afkomt. Er moet een integraal plan van aanpak komen, waarin duidelijk wordt hoe een gemeente de thema’s aan elkaar verbindt. Dit plan moet 30 september 2023 ingediend zijn. Voor de ondersteuning bij het opstellen van het plan van aanpak is ondersteuningsbudget beschikbaar voor iedere gemeente. 

Herijking Sportakkoord

Om in aanmerking te komen voor de brede SPUK moeten gemeenten, naast het integrale plan van aanpak, eerst hun sportakkoord herijken. Dit is een apart traject, maar gezien het belang van sport en bewegen als preventief middel vormt deze herijking belangrijke input voor het integrale plan van aanpak. De herijking moet uiterlijk op 30 juni 2023 bij VWS liggen.

Ondersteuning door DSP

Adviseurs van DSP-groep ondersteunen gemeenten bij de totstandkoming van het integrale plan van aanpak en/of de herijking van het sportakkoord.
Wil je meer weten over deze onderwerpen of ben je op zoek naar een procesbegeleider? Neem gerust contact op met Emma Poelman. Zij denkt graag mee om je verder te helpen!
 

Meer lezen over de brede SPUK-regeling?

Ga dan naar deze pagina op de website van VWS.

Meer weten?

Wil je meer weten over ondersteuning bij de Brede SPUK-regeling, GALA of herijking Sportakkoord? Neem dan gerust contact op met Emma Poelman. Ze vertelt je er graag meer over.