Op dit moment ondersteunen verschillende adviseurs van DSP-groep 10 gemeenten bij het opstellen van een integraal plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het plan is een weergave van wat gemeenten al doen op de gebieden sport, bewegen, cultuur, gezondheid en de sociale basis. En wat ervoor nodig is om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Met als uiteindelijk doel: een gezonde generatie in 2040.

Brede SPUK-regeling

Voor de uitvoering van de thema’s is er een specifieke uitkering in het leven geroepen: de Brede SPUK-regeling. Dit is deels een bundeling van een aantal bestaande aanpakken (zoals de brede regeling combinatiefuncties, kansrijke start, het sportakkoord, etc.). Daarnaast zijn er een aantal nieuwe aanpakken aan de regeling toegevoegd. De grootste daarvan is de aanpak Valpreventie.

Eind september Plan van aanpak klaar

Het integrale plan van aanpak moet eind september bij de VNG liggen. Daarna begint de fase van uitvoering. Voor veel gemeenten is dat het moment om concreet over te gaan tot invulling van het integrale plan en om de partners te betrekken. Belangrijke vragen zijn:

  • Hoe bewaken we de integraliteit?
  • Hoe geven we lokale invulling aan de ketenaanpak valpreventie?
  • Hoe regelen we de governance in?
  • Hoe zorgen we voor monitoring en evaluatie?
  • En vooral ook: wie gaat wat doen?

Ondersteuning door GALA expertteam 

In de uitvoeringsfase bieden de procesbegeleiders van het GALA expertteam ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het opstellen en aanjagen van een gedragen uitvoeringsplan. En/of voor het inrichten van de governance en de monitoring/evaluatie. En/of bij het coördineren van de verschillende ketenaanpakken (valpreventie, overgewicht, welzijn op recept).

Heb je specifieke vragen, of wil je gewoon even sparren? Neem gerust contact op met Emma Poelman of Amber van Berkel.

Meer lezen over de brede SPUK-regeling?

Ondersteuning integraal plan van aanpak brede SPUK – DSP-groep

Meer weten?

Wil je meer weten over deze onderwerpen of ben je op zoek naar een procesbegeleider? Neem gerust contact op met Emma Poelman of Amber van Berkel. Zij denken graag mee om je verder te helpen!