In 2018 organiseerde het ministerie van VWS een Challenge voor verpleeghuizen van de toekomst. Acht verpleeghuizen werden geselecteerd om hun voorgestelde challenge uit te voeren, waarbij zij met behulp van veelbelovende technologieën het werk van zorgprofessionals aantrekkelijker probeerden te maken en de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg te verhogen.

DSP ondersteunde drie van de geselecteerde verpleeghuizen:

  • Vitalis Woonzorggroep – Smart House (DSP in samenwerking met Significant)
    Hier werd ingezet op een systeem van zorgalarmering, die bestaat uit camera’s, smartphones, sensoren en polsbandjes.
  • Pieter van Foreest – Smart glass
    Deze bril met ingebouwde camera en microfoon maakt het mogelijk dat zorgverleners op afstand meekijken via een beveiligde applicatie op telefoon, tablet of pc, naar handelingen van een zorgverlener die de bril draagt.
  • Mennistenerf – De gezonde leefomgeving
    Een aanpak met vier componenten die bijdragen aan een betere leefomgeving voor bewoners. Door inzet op betere luchtkwaliteit door middel van planten en meer luchtventilatie in de ruimtes, door het actief stimuleren van bewoners om in beweging te komen, het introduceren van dieren op locatie en meer persoonsgerichte zorg.

Evaluatie Challenge

Bureau Berenschot evalueerde de Challenge voor het ministerie. De minister van VWS, Hugo de Jonge, stuurde op 21 mei 2019 een brief aan de Tweede Kamer over de ‘Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis’ met het rapport van de evaluatie als één van de bijlagen.

U kunt de brief en bijlagen op de website van de Tweede Kamer vinden.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de challenge implementatie zorgtechnologie in verpleeghuizen? Neem dan contact op met Mia Dieters. Ze vertelt je er graag meer over.