Complexe problematiek

Soms is problematiek zo complex dat partijen vanuit zorg, veiligheid en sociaal domein samen en tegelijk nodig zijn om het overlastgevende en/of criminele gedrag aan te pakken. DSP kent en begrijpt deze context goed. Wij helpen bij het vertalen van ambities van de partijen naar een gezamenlijke focus, het opbouwen van een concrete integrale aanpak, monitoren en het creëren van een duurzaam lerend netwerk.

Integrale aanpak met regie

Om het verschil te maken in complexe domeinoverstijgende problematiek is een integrale aanpak met regie nodig. Een aanpak met aandacht voor het stellen van grenzen én het bieden van perspectief. Gericht op bijvoorbeeld jonge high impact plegers, doorgroeiers in de drugscriminaliteit of de terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. Echt samenwerken gaat vaak niet vanzelf. Organisaties hebben verschillende visies en belangen, spreken een ‘andere taal’ of hebben verwachtingen van elkaar die niet altijd realistisch zijn. Of simpelweg de tijd en kennis niet om de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. DSP helpt om het verschil te maken.

Ondersteuning, procesbegeleiding en vakontwikkeling

Het team Zorg en Veiligheid van DSP bestaat uit ervaren adviseurs en onderzoekers met verschillende achtergronden. Allemaal hebben zij ruimschoots ervaring op zorg en veiligheid in de regionale en/of landelijke context. Vanuit dit team werken wij aan (praktische) onderzoeken, ontwikkelen beleid en werkprocessen, begeleiden samenwerkingsprocessen en ontwikkelen trainingen voor betrokken professionals.

Wil je meer weten over het thema Zorg en Veiligheid of over een van de DSP-projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Aniek Verwest, zij staat je graag te woord.

Project

Vakontwikkeling regisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

Met veel enthousiasme werkt DSP-groep als samenwerkingspartner met de landelijke Zorg- en Veiligheidshuizen om samen een vakontwikkeling voor procesregisseurs op te zetten.

Bekijk dit project
Project

Vakontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuizen van start

De vakontwikkeling voor de procesregisseurs van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland is digitaal van start gegaan.

Bekijk dit project
Project

Bijeenkomst procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

Succesvolle collectieve bijeenkomst vakontwikkeling procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

Bekijk dit project
Project

Leernetwerk Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden

Ondersteuning bij de ontwikkeling tot een regionaal expertisecentrum en kennisknooppunt Haaglanden

Bekijk dit project
Project

Preventie met Gezag in Den Haag en Lelystad

DSP-groep heeft de gemeente Den Haag en gemeente Lelystad ondersteund bij het opstellen van het plan van aanpak Preventie met Gezag.

Bekijk dit project
Alle projecten