Brede verkenning en plan van aanpak

In opdracht van gemeente Opmeer onderzoekt DSP-groep de behoefte van inwoners en professionals voor de invulling van de wijksteunpunten (en andere wijkvoorzieningen). We houden een brede verkennende interviewronde met professionals, inwoners en andere betrokkenen bij de wijksteunpunten over behoeften en mogelijkheden voor doorontwikkeling. De uitkomsten geven richting voor een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de wijksteunpunten dat nog dit jaar kan worden opgepakt.

Wat zijn wijksteunpunten?

In de gemeente Opmeer zijn de wijksteunpunten en andere ontmoetingsplekken een belangrijke basisvoorziening in de wijken. De wijksteunpunten zijn bedoeld als plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ze mee kunnen doen aan activiteiten. Ook kunnen kwetsbare inwoners ondersteuning krijgen als ze dat nodig hebben. Zo kunnen alle inwoners zo volwaardig mogelijk deel uitmaken van de samenleving.

Doorontwikkeling

In 2016 heeft de gemeente Opmeer een start gemaakt met het optimaliseren van de wijksteunpunten. Doel was om de wijksteunpunten een nog stevigere functie te geven in het dagelijks leven in de dagelijkse omgang van inwoners in de dorpskernen. Dit draagt bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners, het langer zelfstandig blijven wonen en actief meedoen van inwoners. Sindsdien zijn er stappen gezet, maar de gewenste situatie is nog niet bereikt.

Wil je meer weten over Wijksteunpunten?

Bel of mail dan Lotte Hogeboom of Maud Pluijm. Ze staan je graag te woord.