Zorg
Sinds 2015 zijn ingrijpende veranderingen ingezet in de langdurige zorg om kosten beter te beheersen. Rode draad van al die veranderingen is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dat betekent veel voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychische problemen, mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met problemen op meerdere levensgebieden. Het betekent ook veel voor de professionals die ze daarbij ondersteunen. Die moeten veel meer en anders gaan samenwerken: domeinoverstijgend en vanuit het perspectief van cliënten.

Ondersteuning DSP
DSP-groep ondersteunt cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, provincies, rijksoverheid, verzekeraars en woningcorporaties in de zoektocht naar nieuwe werkwijzen die nodig zijn. Met onderzoek, met advies, met projectmanagement en/of met implementatiemanagers. Altijd vanuit het perspectief van cliënten en altijd in domeinoverstijgende teams.

Expertise DSP zorgdomein
Wij werken voor kwetsbare groepen:
• Mensen met verward gedrag
Ouderen
• Mensen die verplichte GGZ nodig hebben

We werken vanuit cliëntperspectief:
Onderzoek gespecialiseerde cliëntondersteuning
Ervaringsdeskundigheid organiseren

We ondersteunen ministeries, provincies en gemeenten in de vormgeving van transformaties:
• Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Programmamanagement beschermd wonen en maatschappelijke opvang

We helpen gemeenten nieuwe zorgwetgeving te implementeren:
• Implementatie Wet verplichte GGZ

Wil je meer weten over het thema Zorg of over een van de DSP-projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Christel Scholten, zij staat je graag te woord.

Project

Coördinerend team Wet zorg en dwang

Begeleiding bij de invoering van de Wet zorg en dwang

Bekijk dit project
Joris van Erp - Arts en Wzd-functionaris bij Ipse de Bruggen, gehandicaptenzorg

‘’We zijn blij met de inzet van het ondersteuningsteam bij het zoeken naar oplossingen voor crisisopnamen. Belangrijke voorwaarden voor een goede regie zoals het hebben van overzicht van beschikbare plaatsen en een praktische route bij het aanvragen van inbewaringstellingen zijn nog niet goed geregeld en dit bemoeilijkt een vlotte afhandeling van crisisopnamen. Het is het team met diplomatiek optreden gelukt de belangrijkste spelers aan tafel en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Ook heeft het team ons op weg geholpen met het Wzd-beleidsplan door ons feedback te geven op ons conceptbeleidsplan.’’

Project

Uitstroom kwetsbare groepen naar een eigen plek

Evaluatie van de pilot uitstroom van kwetsbare groepen in Westfriesland

Bekijk dit project
Project

Evaluatie van ggz-inloopvoorzieningen in Westfriesland

Onder de mensen

Bekijk dit project
Een bezoeker van een inloopvoorziening

“Ik weet dat als ik naar de inloop ga, de kans groot is dat het beter met me gaat. Dat positieve gevoel werkt zelfs de dag erna door.”

Project

Als werken niet vanzelfsprekend is

Een onderzoek voor de rekenkamercommissie Noordoostpolder

Bekijk dit project
Project

Een waardig leven? Over mensen met een ernstige beperking

DSP onderzocht voor het College voor de Rechten van de Mens de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland

Bekijk dit project
Alle projecten