Zorg
Sinds 2015 zijn ingrijpende veranderingen ingezet in de langdurige zorg om kosten beter te beheersen. Rode draad van al die veranderingen is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dat betekent veel voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychische problemen, mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met problemen op meerdere levensgebieden. Het betekent ook veel voor de professionals die ze daarbij ondersteunen. Die moeten veel meer en anders gaan samenwerken: domeinoverstijgend en vanuit het perspectief van cliënten.

Ondersteuning DSP
DSP-groep ondersteunt cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, provincies, rijksoverheid, verzekeraars en woningcorporaties in de zoektocht naar nieuwe werkwijzen die nodig zijn. Met onderzoek, met advies, met projectmanagement en/of met implementatiemanagers. Altijd vanuit het perspectief van cliënten en altijd in domeinoverstijgende teams.

Expertise DSP zorgdomein
Wij werken voor kwetsbare groepen:
• Mensen met verward gedrag
Ouderen
• Mensen die verplichte GGZ nodig hebben

We werken vanuit cliëntperspectief:
Onderzoek gespecialiseerde cliëntondersteuning
Ervaringsdeskundigheid organiseren

We ondersteunen ministeries, provincies en gemeenten in de vormgeving van transformaties:
• Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Programmamanagement beschermd wonen en maatschappelijke opvang

We helpen gemeenten nieuwe zorgwetgeving te implementeren:
• Implementatie Wet verplichte GGZ

Wil je meer weten over het thema Zorg of over een van de DSP-projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Christel Scholten, zij staat je graag te woord.

Project

Kansen voor anders werken

Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein

Bekijk dit project
Project

Integrale ondersteuning mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Inventarisatie van kennis en ervaring om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stap verder te kunnen brengen

Bekijk dit project
Project

Opleidingscapaciteit specialistisch verpleegkundigen

DSP-groep inventariseert hoe de opleidingscapaciteit van specialistisch verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel kan worden vergroot.

Bekijk dit project
Alle projecten