Zorg
Sinds 2015 zijn ingrijpende veranderingen ingezet in de langdurige zorg om kosten beter te beheersen. Rode draad van al die veranderingen is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Dat betekent veel voor kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met psychische problemen, mensen met verstandelijke beperkingen en mensen met problemen op meerdere levensgebieden. Het betekent ook veel voor de professionals die ze daarbij ondersteunen. Die moeten veel meer en anders gaan samenwerken: domeinoverstijgend en vanuit het perspectief van cliënten.

Ondersteuning DSP
DSP-groep ondersteunt cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten, provincies, rijksoverheid, verzekeraars en woningcorporaties in de zoektocht naar nieuwe werkwijzen die nodig zijn. Met onderzoek, met advies, met projectmanagement en/of met implementatiemanagers. Altijd vanuit het perspectief van cliënten en altijd in domeinoverstijgende teams.

Expertise DSP zorgdomein
Wij werken voor kwetsbare groepen:
• Mensen met verward gedrag
Ouderen
• Mensen die verplichte GGZ nodig hebben

We werken vanuit cliëntperspectief:
Onderzoek gespecialiseerde cliëntondersteuning
Ervaringsdeskundigheid organiseren

We ondersteunen ministeries, provincies en gemeenten in de vormgeving van transformaties:
• Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Programmamanagement beschermd wonen en maatschappelijke opvang

We helpen gemeenten nieuwe zorgwetgeving te implementeren:
• Implementatie Wet verplichte GGZ

Wil je meer weten over het thema Zorg of over een van de DSP-projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Christel Scholten, zij staat je graag te woord.

Project

Heeft uw gemeente al een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag?

Bekijk dit project
Project

Zorg voor jongeren rond 18 jaar

Onderzoek naar overgang zorg van 18- naar 18+

Bekijk dit project
Project

Projectleider ‘mensen met verward gedrag’

Christel Scholten landelijk projectleider zes verdiepingsregio’s in het programma 'mensen met verward gedrag'.

Bekijk dit project
Project

Feit en fictie over personen met verward gedrag

Wie zijn de personen die verward gedrag vertonen? Welke aanpak is geëigend en welke stakeholders spelen daarbij een rol?

Bekijk dit project
Manja Abraham
Manja Abraham Senior onderzoeker

"Personen met verward gedrag, een heel diverse groep mensen die vraagt om een heel eigen aanpak en oplossing."

Project

Kenniskring huisvesting statushouders

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Opvallend is dat er in deze regio meerdere huisvestingsprojecten met behulp van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement zijn gerealiseerd terwijl deze elders nauwelijks van de grond komen. Zandvoort en Bloemendaal hebben veel opgestoken van de eerste ervaringen in Haarlem."

Alle projecten