Buitenspelen kan heel leuk zijn. Kinderen zijn actief bezig, bedenken spelletjes en maken vriendjes. Buitenspelen heeft een bewezen positieve werking op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en stimuleert creativiteit en sociale capaciteiten. Helaas spelen kinderen steeds minder buiten, blijkt onder meer uit eigen onderzoek van Jantje Beton. Digitale games zijn steeds vaker voorhanden, de concurrentie is groot en de digitale middelen hebben een grote invloed op het leven van kinderen.

Platform Speelbeweging

Nieuwe digitale producten bieden ook mogelijkheden. Samen met iamprogrez maakte Jantje Beton in 2020 een online platform dat kinderen stimuleert om hun in eigen buurt naar buiten te gaan om te spelen en bewegen. Door elementen uit games te gebruiken, zoals het behalen van punten en het maken van een speelprofiel, sluiten we meer aan op de belevingswereld van kinderen van deze tijd.

DSP-groep analyseerde de gebruikersdata van de pilot, sprak met ouders van de deelnemers en was aanwezig bij een testmiddag met een grote groep kinderen. Op basis hiervan deed DSP-groep een aantal uitspraken over het platform en de gamificatie technieken en deed aanbevelingen voor een verdere uitrol, deze zijn te lezen in het evaluatieverslag.

Vervolg na pilot

Na de leerzame pilot werkt Jantje Beton aan een vervolg. Met behulp van de gemeente Den Haag, de Onbeperkt070-prijs en Fonds1818 kunnen ze het aanbod beter aan laten sluiten op kinderen met een beperking. Kinderen uit o.a. Den Haag helpen mee hun speelvoorkeuren en ideeën met hen te delen. Daarnaast verbeteren ze het platform door het makkelijker te maken in het gebruik en het onder te brengen bij de Speelbeweging. Ook de Speelstijltest wordt verbeterd.

Lees meer

Lees op de website Speelbeweging van Jantje Beton meer over de games. Leuk voor de kinderen in je omgeving!

Meer weten over Play to Move of het platform Speelbeweging van Jantje Beton?

Bel of mail dan met Yan Crabbendam. Hij staat je graag te woord.