Kinderen (en hun ouders) in Kudelstaart blijken minder gebruik te maken van de bibliotheekvoorziening in Aalsmeer dan vooraf werd gedacht. Dit draagt niet bij aan de leesbevordering en aan het wegwerken van onderwijsachterstanden die ontstonden als gevolg van de Corona-maatregelen. Daarom wil de gemeente, onder andere op verzoek van het basisonderwijs in Kudelstaart, weten of een bibliotheekvoorziening haalbaar is. De komst en invulling van een bibliotheek in Kudelstaart is als pilot opgenomen in het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) van de gemeente Aalsmeer. Tijdens de bespreking van het NPO ondersteunden ook de kinderopvangorganisaties de pilot.

Behoefteonderzoek

Op verzoek van de gemeente Aalsmeer zocht DSP-groep uit wat de daadwerkelijke behoefte is bij de basisscholen, de kinderopvang, de (groot)ouders in Kudelstaart, de Kinderraad en organisaties voor welzijn, cultuur en jeugd & jongeren. Dat deden we in gesprekken, door het uitzetten van een flits enquête en met een filmpje waarin we de Kinderraad een aantal vragen voorlegden.

De kinderen kwamen met allerlei creatieve en handige invullingen. Zo zien ze een bieb voor zich waar o.a. een chill-hoek is om te gamen en films te kijken, een plek waar meer Engelstalige boeken voor alle leeftijden zijn, zijn er gratis programmeerlessen te doen, is er een aanraaddoos voor boeken en zit er een kinderboerderij naast de bieb (zie tekening).

Bibliotheek in Kudelstaart

Naar een voorkeurscenario

We stelden samen met een werkgroep (vertegenwoordigd door basisscholen, de kinderopvang, de bibliotheek Aalsmeer en de gemeente) drie scenario’s op voor invulling van de bibliotheek. Onderzoek naar de haalbaarheid daarvan leidde tot één uitgewerkt voorkeursscenario en een advies voor de vervolgstappen. In december 2022 heeft DSP-groep het advies gepresenteerd aan betrokken wethouders van de gemeente.

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek naar een mogelijke bieb in Kudelstaart? Neem dan gerust contact op met Emma Poelman. Ze vertelt je er graag meer over.