Informatiegestuurd handhaven

De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) draagt de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een leefbare, veilige en schone openbare ruimte in Amsterdam. De vraag naar de inzet van toezicht en handhaving neemt om verschillende redenen toe. Maar met de huidige beschikbare capaciteit kan niet altijd worden voorzien in de vraag. Dit maakt dat er keuzes gemaakt moeten worden. Om keuzes te kunnen maken, werkt THOR gebiedsgericht en  informatiegestuurd. Dat betekent dat er op verschillende manieren data worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd.

Op basis van deze informatie worden in de verschillende gebieden in Amsterdam planmatig keuzes gemaakt over de verdeling van handhavingscapaciteit over leefbaarheidsvraagstukken, bijvoorbeeld overlast van afval, parkeren of personen. Als de beschikbare capaciteit in een bepaald gebied niet toereikend is, kan via de overlegstructuur worden afgewogen om de capaciteit binnen de gehele gemeente anders te verdelen, om zo overal zo goed mogelijk in de vraag te voorzien.

Evaluatie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

Op verzoek van THOR heeft DSP-groep in beeld gebracht hoe deze overlegstructuur om informatiegestuurd te werken in de praktijk verloopt. Dit deed Lotje Krouwel door middel van documentanalyse en interviews met teamleiders, aanvoerders, analisten en managers van THOR. Daarnaast heeft Lotje in verschillende gebieden het overleg bijgewoond.

De resultaten

Tijdens de COVID-periode is de overlegstructuur op hoofdlijnen op papier uitgewerkt. Toen is nog niet heel precies beschreven wat de doelstelling, werkwijze en uitgangspunten van de overleggen zijn. In de verschillende gebieden geven de teams dan ook op andere manieren invulling aan het overleg. Hoewel de overleggen bijdragen aan de bijsturing van de operatie, dragen ze nog niet bij aan het afwegen van capaciteitsvraagstukken. Dit komt met name doordat de escalatielijn binnen de overlegstructuur niet helemaal duidelijk is voor de teams en nog niet goed aansluit op de uitvoering.

Het evaluatierapport is gebruikt als leidraad om de overlegstructuur binnen THOR verder te ontwikkelen. De doelstelling van het overleg is opnieuw geformuleerd en de escalatielijn is nu beter afgestemd op de praktijk. Bovendien krijgen de teams handvatten aangereikt om het overleg verder vorm te geven en beter te benutten.

Andere projecten

Lees ook over de inzet van hosts in uitgaansgebieden in Amsterdam
Lees ook over de inclusieve buurtschouw straatintimidatie

Meer weten over de evaluatie van de afdeling THOR in gemeente Amsterdam?

Neem dan contact op met Lotje Krouwel. Ze vertelt je er graag meer over.