Sinds 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht van kracht. De kern hiervan is dat de rechter bij adolescenten tussen de 16 en 23 jaar die een strafbaar feit plegen een passende sanctie kan opleggen via het jeugdstrafrecht of het volwassenstrafrecht. De reclassering adviseert rechters en officieren welk strafrecht en welk type reclassering het beste zou zijn voor een adolescente verdachte om te voorkomen dat hij/zij recidiveert.

Zij gebruiken hierbij het Wegingskader Adolescentenstrafrecht (ASR) 18-23 jaar. DSP-groep heeft in opdracht van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek gedaan naar hoe de adviseurs van de reclassering de bruikbaarheid van het wegingskader ASR ervaren. Het wegingskader is daarnaast vergeleken met soortgelijke instrumenten van de ketenpartners.

Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Wegingskader Adolescentenstrafrecht

De adviseurs vinden het wegingskader een bruikbaar hulpmiddel om op een meer uniforme wijze binnen 3RO tot een professioneel oordeel te komen. Het helpt om de gedachten te ordenen en het advies te onderbouwen. Het wegingskader ASR is in grote mate consequent met een vergelijkbaar instrument dat door het NIFP is opgesteld voor de pro justitia rapporteurs. Door de formulering van sommige items, definities en instructies aan te scherpen en meer ondersteuning te bieden bij de onderbouwing van het advies,  kan de bruikbaarheid van het wegingskader verder geoptimaliseerd worden.

Doorontwikkeling hulpmiddel

3RO en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek bezig met de doorontwikkeling van het wegingskader. DSP-groep is betrokken bij deze doorontwikkeling.

Meer weten over dit onderwerp?

Bel of mail met Wendy! Zij vertelt je graag meer.