Wets in het kort

De Wets geldt voor Nederlanders die in een van de (andere) Europese lidstaten in de fout zijn gegaan, én voor buitenlanders die in Nederland zijn veroordeeld. Deze wet maakt het sinds 2012 mogelijk dat Nederlanders die in een ander EU-land zijn veroordeeld, hun straf in Nederland kunnen uitzitten. Omgekeerd geldt ook dat in Nederland veroordeelde personen uit een ander EU-land hun straf kunnen uitzitten in het land van herkomst. Bij de Wets geldt wederzijdse erkenning als uitgangspunt: een strafrechtelijke beslissing die is genomen in een andere lidstaat wordt door Nederland erkend en uitgevoerd, en andersom.

Evaluatie

De evaluatie laat onder meer zien dat sinds de implementatie van de Wets het aantal inkomende zaken sterk is toegenomen. In 2012 ontving Nederland 79 verzoeken, in 2017 is dit aantal gestegen tot 360. Uit Duitsland, België, Groot Brittannië, Frankrijk (inclusief Frans Guyana) en Spanje werden de meeste aanvragen ontvangen. Het aantal uitgaande zaken blijft sterk achter bij het aantal inkomende zaken, in 2017 bedroeg het aantal slechts 32.

Ten opzichte van de vrijheidsbenemende sancties is het aantal verzoeken tot overdracht van voorwaardelijke en alternatieve sancties beperkt. In 2016 bedroeg het totaal 17 en in 2017 was dat 27 (voor de eerdere jaren ontbreekt betrouwbare informatie). De meeste zaken komen uit België, op afstand gevolgd door Duitsland. Het aantal uitgaande voorwaardelijke en alternatieve sancties is juist veel groter dan het aantal inkomende, in 2017 waren dit 101 zaken.

In de afgelopen 5 jaar is veel ervaring is opgedaan met de nieuwe procedures en mogelijkheden van de Wets. De evaluatie leverde een aantal aandachtspunten op voor verdere optimalisering.

Wilt u meer weten?

Bel of mail met Oberon Nauta, hij vertelt u graag meer.