Aanleiding

In opdracht van Sociaal Werk Nederland en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS deed DSP-groep een inventarisatie naar het vrijwillige kinder- en jongerenwerk in Nederland. Deze inventarisatie is het sluitstuk van een drieluik. Met eerder onderzoek is het professioneel jongerenwerk en het professioneel kinderwerk in kaart gebracht. Gezamenlijk moeten de onderzoeken het kinder- en jongerenwerk in Nederland beter positioneren.

Grote waarde voor kinderen en jongeren!

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking boven de 15 jaar doet wel eens aan vrijwilligerswerk. Volgens de definitie in de Van Dale is een vrijwilliger ‘iemand die zich vrijwillig meldt voor iets’. Voor het vrijwillige kinder- en jongerenwerk bestaat dat ‘iets’ uit een breed scala aan activiteiten dat mogelijk wordt gemaakt door allerlei soorten vrijwilligers. Een handige buurman die helpt hutten te bouwen bij de Scouting, een student die voorleest bij kinderen van statushouders of een mevrouw die als maatje af toe gaat wandelen met een meisje dat zich soms een beetje eenzaam voelt.

Enquête

Met een enquête onder grote landelijke organisaties en een enquête onder de lokale partijen in gemeenten is zo breed mogelijk informatie opgehaald over de verschillende vrijwilligersorganisaties en hun activiteiten. De landelijke en lokaal georganiseerde organisaties weten wekelijks zo’n twee miljoen kinderen en jongeren te bereiken: dat is ongeveer de helft van alle kinderen tussen de 4 en 25 jaar. De activiteiten zijn met name gericht op ontspanning en plezier. Daarmee is het complementair aan het professionele kinder- en jongerenwerk, waar de nadruk meer ligt op hulp bij het oplossen van problemen bij kinderen en jongeren in meerdere leefgebieden.

Er wordt met diverse organisaties samengewerkt, waarbij scholen, gemeenten en kerken het vaakst zijn genoemd. De samenwerking bestaat vooral uit het gezamenlijk organiseren van activiteiten, het benutten van elkaars voorzieningen, het bereiken van nieuwe doelgroepen en het uitwisselen van ideeën. De budgetten in het vrijwillig kinder- en jongerenwerk zijn vaak bescheiden, en de vrijwilligers zijn dus van onschatbare waarde.

Aanbevelingen

Met vaak bescheiden middelen weet het vrijwillig kinder- en jongerenwerk veel jonge mensen te bereiken en te betrekken. Het verdient dan ook aanbeveling om te onderzoeken hoe organisaties die nu geen (gemeentelijke) ondersteuning krijgen, geholpen kunnen worden. Ook kan nader onderzocht worden wat de meerwaarde kan zijn van samenwerking met bijvoorbeeld scholen, welzijn en kinderopvang. Daarnaast zijn in het vrijwillig kinder- en jongerenwerk veel oudere vrijwilligers actief: het is zaak om hen de komende jaren aan boord te houden. En in te zetten op het aantrekken van nieuwe, jongere vrijwilligers. Mogelijk kan de maatschappelijke diensttijd hierin een rol spelen.
Het onderzoek verdient ten slotte een vervolg om ook het terrein van sport en cultuur nader in kaart te brengen.

Meer lezen?

Ga dan naar de website van Sociaal Werk Nederland. Je kunt ons rapport hieronder downloaden.

Meer weten over vrijwilligers in het kinder- en jongerenwerk?

Bel of mail dan met Yan Crabbendam of Bram van Dijk. Ze staan je graag te woord.