Veel gemeenten zijn op zoek naar effectieve maatregelen om aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te kunnen voldoen.  Door het delen van kennis en ervaringen hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.

Gemeente Beverwijk heeft in 2016 namens regio Zuid-Kennemerland, IJmond en gemeente Haarlemmermeer aan DSP-groep gevraagd om hiervoor een regionale kenniskring te organiseren.

Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Opvallend is dat er in deze regio meerdere huisvestingsprojecten met behulp van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement zijn gerealiseerd terwijl deze elders nauwelijks van de grond komen. Zandvoort en Bloemendaal hebben veel opgestoken van de eerste ervaringen in Haarlem."

Lokale opgave en regionale samenwerking

In de bijeenkomsten van de kenniskring wisselen regiogemeenten kennis en ervaringen uit, ook met corporaties. Zo kijken wij naar beproefde maatregelen binnen en buiten de regio om de taakstelling beter uit te voeren, zoals woningen delen en tijdelijke units. Onder welke voorwaarden werken deze maatregelen wel en niet? Aan de hand van een casus van de deelnemers zoeken we de verdieping op. Of aan de hand van een inspirerend project dat we bezoeken, zoals Startblok, een  complex voor jonge statushouders, jongeren en studenten van woningcorporatie De Key in Amsterdam.  Expliciete aandacht is er ook voor de versterking van de samenwerking binnen de regio. Met ambtenaren uit regio Alkmaar en Drechtsteden die hun ervaringen delen. Met de Kenniskring wordt de regionale samenwerking tussen gemeenten en corporaties nog meer versterkt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de kenniskring huisvesting statushouder of over andere projecten van DSP? Neem dan contact op met Mia Dieters. Ze staat je graag te woord!