Nieuw cultuurbeleid Breda

De gemeenteraad van Breda is december 2023 akkoord gegaan met het nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren (2025-2040), getiteld ‘Stad van creatief talent’. Hier gaat voor de periode 2025-2028 een financiële impuls van € 1.100.000,- per jaar mee gepaard. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de gemeente en diverse culturele instellingen. DSP-groep heeft de gemeente via twee onderzoeken geholpen bij het maken van de beleidskeuzes. In één onderzoek stond de invulling van de middelen cultuurparticipatie centraal en in het andere onderzoek de meerwaarde van zeven Bredase culturele evenementen. Hieronder meer over laatstgenoemde onderzoek.

Passende afspraken evenementen

DSP groep heeft in opdracht van de gemeente de evenementen van zeven organisaties tegen het licht gehouden die op dit moment de hoogste subsidie ontvangen van de gemeente. Het gaat om evenementen van de volgende organisaties:

 1. Cultuurnacht
 2. BredaPhoto
 3. Playgrounds
 4. Graphic Matters
 5. BRIK
 6. Breda Jazz Festival
 7. Breda Barst

De gemeente heeft ons gevraagd met aanbevelingen te komen voor passende afspraken tussen de gemeente en de organisaties over hun evenement. En daarnaast in te gaan op een passende wijze van financiering vanuit de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door senior adviseur Jurjen Weemstra en onderzoeker Yan Crabbendam. Tevens werkten wij in deze opdracht samen met Johan Moerman, ervaren zelfstandig adviseur in de evenementenbranche.

Belangrijkste aanbevelingen

Op basis van ons onderzoek denken wij dat het mogelijk is de evenementen sterker te maken, een diverser publiek te bereiken en ze meer voor de stad te laten renderen. In ons rapport gaan we per evenement in op de meerwaarde voor de stad en doen we aanbevelingen. Daarnaast hebben we enkele overkoepelende aanbevelingen gedaan:

 • Het zou passend zijn evenementen niet uitsluitend uit de cultuurbegroting te subsidiëren. Deze evenementen vertegenwoordigen een veel bredere (soms internationale) waarde en dragen bij aan beleidsdoelen van meerdere domeinen.
 • Het nieuwe, geïntegreerde evenementenbeleid zou vanuit één punt moeten worden overzien om zo te komen tot een optimale jaarkalender. De resultaten van het publieksonderzoek wegen daarin mee om de gewenste diversiteit te bereiken. Ook de niet gesubsidieerde evenementen zouden daar onderdeel van moeten worden, zodat er een complete, evenwichtige kalender kan worden gepresenteerd.
 • Evenementen hebben veel positieve effecten, maar niet allemaal dezelfde. Het is aan te bevelen onderscheid te blijven maken tussen evenementen die – vaak ver buiten de stad – het verhaal van Breda vertellen én lokaal gerichte evenementen die met elkaar in staat zijn alle bevolkingsgroepen te bereiken. Beide groepen zijn waardevol, maar hebben een andere aanpak nodig en hoeven niet aan dezelfde criteria te voldoen.
 • De wijze waarop evenementen het verhaal van de stad vertellen, zou als criterium kunnen worden meegewogen in de subsidietoekenning.
 • Er zijn in brede zin mogelijkheden om een breder publiek te bereiken. Wij adviseren een evenwichtige spreiding over de verschillende doelgroepen een criterium in de besluitvorming te maken.

Meer weten over dit project?

Neem gerust contact op met Jurjen Weemstra of Yan Crabbendam. Ze staan je graag te woord.