Stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam wil een goed beeld krijgen van de behoeften aan welzijnsaanbod voor de GGZ-populatie in haar stadsdeel. De gemeente financiert een groot aantal activiteiten voor onder andere deze groep, maar heeft weinig zicht op aard, omvang en behoeften van de GGZ-clienten in haar stadsdeel. DSP-groep is, samen met I&O Research gevraagd hier onderzoek naar te doen.

De generalistische basis-GGZ en de huisartsen met een praktijkondersteuner GGZ zal de afbouw van bedden in de GGZ moeten opvangen. Dit doen zij inmiddels al. Een andere belangrijke ontwikkeling is de komst van de Wet verplichte GGZ en de Wet forensische zorg. Beide wetten zullen naar verwachting leiden tot een vergroting van de toestroom van GGZ- cliënten naar de wijk.

uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Inventarisatie GGZ-cliënten

Basale gegevens over de vraag naar ondersteuning in Stadsdeel Zuid ontbreken op dit moment nog:

  • Om hoeveel mensen die kampen met GGZ-problematiek gaat het in stadsdeel Zuid?
  • Met welke zwaarte van GGZ-problematiek kampen zij?
  • Wat zijn hun wensen en behoeften aan ondersteuning in de wijk?

DSP-groep en I&O Research voeren dit onderzoek gezamenlijk uit door analyse van registraties, een behoeftepeiling onder cliënten en interviews met deskundigen. Ook wordt een prognose voor de toekomst opgesteld. Stadsdeel Zuid gebruikt deze gegevens voor de inkoop van ondersteuningsaanbod in de wijk.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Christel! Zij vertelt je graag meer.