Preventie met gezag

Ondermijnende criminaliteit heeft in diverse wijken in het land een giftige uitwerking op de jeugd. Een steeds jongere doelgroep raakt betrokken bij ondermijnende criminaliteit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is daarom gestart met het programma Preventie met gezag. Met als doel te voorkomen dat jongeren toetreden tot de ondermijnende criminaliteit of daarin doorgroeien.

In 2022 mochten 20 gemeenten een aanvraag indienen voor de bekostiging van een integraal en gebiedsgerichte aanpak Preventie met gezag. Gemeenten werkten daarvoor samen met partners van jongerenwerk en scholen tot politie, jeugdreclassering en OM. Want om de voedingsbodem voor criminaliteit weg te nemen, is inzet nodig op perspectief bieden én grenzen stellen.

Dit voorjaar nodigt het ministerie acht nieuwe gemeenten uit om een aanvraag in te dienen, waaronder de gemeente Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch.

Ondersteuning door DSP-groep

Nijmegen en ’s-Hertogenbosch hebben DSP gevraagd om bij de aanvraag Preventie met gezag te ondersteunen. In de rol van procesbegeleider, adviseur en penvoerder gaan namens DSP-groep Tjisse Bosch, Amber van Berkel, Daniël Hofstra en Wendy Buysse aan de slag met het plan van aanpak voor de twee gemeenten. Het resultaat is een coproductie van de gemeenten, samenwerkingspartners en DSP.

Preventie met gezag in andere gemeenten

Meer weten over ondersteuning bij Preventie met gezag?

Neem dan contact op met Tjisse Bosch, Paul van Egmond of Amber van Berkel, ze vertellen je er graag over.