Profiel

Zolang ik mij kan herinneren ben ik nieuwsgierig naar de wereld om ons heen: waarom zit die zo in elkaar? En kan dat niet anders, of beter? Toen ik in 2010 ging studeren heb ik mijzelf dan ook één ding voorgenomen: ik ga me nooit meer vervelen, ik ga doen wat ik leuk en belangrijk vind. En dat is gelukt.

De masteropleidingen Bestuurskunde (de samenleving willen veranderen) en Organizational Design and Development (hoe kunnen organisaties daaraan bijdragen) waren voor mij een logische keuze. We verwachten namelijk veel van het publieke domein. En terecht, want het gaat ergens om.

De praktijk blijkt alleen weerbarstig. Samenwerken over grenzen van expertises, organisaties en domeinen blijft ingewikkeld. En traditionele organisatievormen, beleidsmethodieken en vormen van financiering en opdrachtgeverschap veroorzaken vaak zélf belemmeringen in de uitvoering, samenwerking, inkoop, verantwoording, toegang of de ontwikkeling van de organisatie.

Deze fundamentele spanning tussen de oprechte wil en inzet van professionals, beleidsmakers en bestuurders om het goed te doen, en de schaarste en complexiteit die belemmert en vertraagt, dat fascineert me.

Ervaring

De afgelopen jaren heb ik mogen onderzoeken, adviseren en trainen in het brede sociaal domein. Dus op en over de grenzen van zorg, veiligheid, wonen en bestaanszekerheid. Zo heb ik onderzoek en ontwikkelopdrachten uitgevoerd op het gebied van administratieve lasten jeugdhulp, de professionalisering van gemeentelijk opdrachtgeverschap en de aanpak personen met verward gedrag.

In 2019 heb ik me vastgebeten in de Wet verplichte ggz. Als expert van de Vliegende Brigade+ (ZonMw) heb ik samen met gemeenten, ggz-aanbieders en GGD’en in verschillende rollen mogen onderzoeken en ontwikkelen. Via de Wvggz is mijn aandacht en interesse verschoven van het brede sociaal domein naar de zorg.

Naast mijn werk bij DSP ben ik gastdocent in de opleiding ‘Eenvoudig Organiseren van Gemeenten’ van de Radboud Management Academy.

Typisch Tjisse

  • Scherp analyticus
  • Ontzettend nieuwsgierig
  • Enthousiast en gedreven