Q-teams 

Kleine groepjes jonge, ambitieuze rechercheurs willen de opsporing toekomstbestendig maken. Dat doen zij bewust los van de staande politieorganisatie die vooral gericht is op productie. Ze organiseren zich in zogenaamde Q-teams binnen hun eenheid en zijn daar deels of zelfs volledig voor vrijgemaakt.

Gedurende 1,5 jaar heeft DSP-groep, in opdracht van Politie en Wetenschap, deze Q-teams gevolgd. We hebben in kaart gebracht hoe Q-teams zijn ontstaan, wat zij doen en waar zij in hun dagelijkse werk mee te maken krijgen. Ook maakten we  de succes- en faalfactoren van zes experimenten die zij uitvoerden inzichtelijk. Als onderzoekers deden we mee met verschillende experimenten en praatten we met talloze deelnemers, leidinggevenden, betrokkenen en natuurlijk met de Q-teams zelf. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd. Komende tijd organiseren wij verschillende (online) sessies om ervoor te zorgen dat de resultaten direct van nut zijn voor de politiepraktijk.

Innovatie in de opsporing

Q-teams bestaan sinds 2016. Zij initiëren ‘experimenten’ die gericht zijn op het verbeteren van processen (zoals Scrum), op innovatieve werkwijzen (zoals Televoorgeleiding, @ppsporing, en Cold cases & AI) en op het ontwikkelen en uitwisselen van kennis (zoals CSI: Rotterdam en Training Digitale Opsporing).

Op kleine schaal blijken de Q-teams succesvol. Zo wist één basisteam haar grote achterstallige werkvoorraad in korte tijd weg te werken doordat Q er experimenteerde met een nieuwe werkmethode. Maar borging en uitbreiding van innovaties blijkt moeilijk in de op productie gerichte, hiërarchische en bureaucratische organisatie.

Steun en opschaling

Q-teams willen de opsporingspraktijk verbeteren maar moeten daarbij veel praktische en organisatorische obstakels overwinnen. Ze moeten hun eigen wegen aanleggen, veel muren doorbreken en voortdurend goodwill kweken om hun experimenten van de grond te krijgen. Als dit eenmaal is gelukt zit de steun van de eenheidsleiding op de uitvoering van een specifiek experiment, maar vaak niet op de uitrol en schaalvergroting daarna – daar worden vooraf vaak geen afspraken overgemaakt. Dit zit succesvol opschalen in de weg.

Ambitie als kracht

Q-teams hebben zich ongevraagd vrijgevochten om een rol te pakken die nog niet bestond. Zij bestaan dan ook uit bijzonder gedreven, enthousiaste, sociale en vastberaden mensen en dat helpt hen zich staande te houden in de organisatie. Door veel collega’s wordt dit gewaardeerd. Q-teamleden moeten zich echter ook wapenen tegen vooroordelen en kritiek. Sommige collega’s zijn van mening dat Q zich makkelijk onttrekt aan het productiewerk en in plaats daarvan de wereld van de ‘warme douches en luxe broodjes instapt zonder broeken te verslijten’. Hun ambitie is de kracht, maar ook de kwetsbaarheid van Q. De teams bestaan uit een beperkt aantal personen. De vraag of de politieorganisatie bereid is om structureel taken van Q over te nemen, is daarmee nog niet beantwoord.

Publicatie

Download hieronder het rapport of lees lees het persbericht van Politie en Wetenschap.

Meer weten over de rol van DSP bij dit onderzoek?

Neem contact op met Aniek Verwest. Zij vertelt je er graag meer over.