Effectiviteit opsporingsmethoden politie

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft DSP-groep een scoping review uitgevoerd naar literatuur die betrekking heeft op effectiviteit van opsporingsmethoden uitgevoerd door de politie.

Klassieke opsporingsmethoden

Uit het onderzoek komt naar voren dat er meer bekend is over opsporingsmethoden die al langere tijd worden toegepast. Dit geldt met name voor klassieke opsporingsmethoden – in het bijzonder verhoor en burgeropsporing – en voor forensische methoden.

Sociale media en digitale opsporing

Er is echter geen recent inzicht in de effectiviteit van burgeropsporing via sociale media in Nederland. Dat geldt ook voor het gebruik van informatie van burgers die via andere kanalen bij de politie terecht komt, zoals telefonische meldingen en horen van getuigen. Aangezien veel misdrijven worden opgelost met behulp van informatie van burgers, is het raadzaam om hier (opnieuw) onderzoek naar te verrichten. De effectiviteit van digitale opsporingsmethoden, die op grote schaal worden toegepast, is een nog vrijwel braakliggend onderzoeksgebied.

Financiële opsporingsmethoden

Tenslotte is uit interviews met experts gebleken dat er bij onderzoek naar financiële opsporingsmethoden veel vernieuwing mogelijk, onder andere op het gebied van cryptovaluta.

Al met al zijn er op grond van het onderzoek veel aanbevelingen gedaan voor onderwerpen waar de komende jaren de focus zou moeten liggen in onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van opsporingsmethoden.

U kunt meer lezen op de website van het WODC. Het rapport dat DSP-groep schreef kunt u hieronder lezen.

Meer weten over het literatuuronderzoek naar de effectiviteit van opsporingsmethoden door de politie?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Ze vertelt je er graag meer over.