Project E2i

Het 2 jaar durende project E2i zal onderzoeken hoe sociale innovatie gebruikt kan worden om burgers, gemeenschappen en eindgebruikers te betrekken bij het ontwerp en de ontwikkeling van veiligheidsoplossingen, waarbij sociale innovaties in twee verschillende ‘sociale sferen’ in kaart worden gebracht en geanalyseerd:

1. Veiligheid en veiligheidsgedrag in openbare ruimten, openbaar vervoer of mobiliteit
2. Radicalisering, desintegratie in lokale gemeenschappen en sociale media

Toolbox

Door middel van onderzoek en co-creatie, zal het project de E2i Security R&I Toolbox uitrollen, bestaande uit:

  • A. Instrumenten op het gebied van sociale innovatie om door de EU gefinancierde veiligheidsprojecten in staat te stellen goede methoden en processen vast te stellen.
  • B. Instrumenten op het gebied van mensgericht ontwerpen ter ondersteuning van de implementatie, invoering en positieve impact van Europees veiligheidsonderzoek en innovatie.
  • C. Ondersteuning en referentiemateriaal gericht op de twee ‘sociale sferen’. Deze zullen omvatten: procesprotocollen; ondersteunend materiaal voor methodologie; videogidsen; betrokkenheidsstrategieën;
    methoden voor co-ontwerp; sjablonen voor activiteiten; voorbeelden van goede praktijken; benchmarks en kwaliteitsnormen en relevante ondersteunende referentiematerialen.

De E2i Security R&I Toolbox zal worden gedemonstreerd en geëvalueerd door Britse en Duitse LEA eindgebruikers en hun partners: operationele contexten waar betrokkenheid van de lokale gemeenschap cruciaal is voor de veiligheid en de perceptie van veiligheid.

Maatschappelijk ontwikkelingsplan

E2i zal een maatschappelijk ontwikkelingsplan ontwikkelen om actie in de richting van sociale innovatie te begeleiden en ondersteunen. Dit plan zal sociale innovaties op het gebied van veiligheid onderzoeken en in kaart brengen. hoe ze georganiseerd zijn; hoe ze werken; hoe en waarom ze worden overgenomen of afgewezen; hun directe en directe en indirecte voordelen en kosten; hoe ze in stand worden gehouden; en hoe andere beveiligingsprofessionals betrokken zijn.

Om ervoor te zorgen dat de E2i-toolkit en het maatschappelijke ontwikkelingsplan worden overgenomen, zal het consortium nauw samenwerken met CERIS, netwerken van beveiligingsprofessionals en EU-agentschappen.

De betrokken organisaties van het project E2i zijn

Lees hier de samenvatting over het project E2i

Meer weten over het E2i-project?

Neem dan vrijblijvend contact op met Paul van Soomeren. Hij staat je graag te woord.