Profiel

Ik ben opgeleid als cultureel antropoloog en daardoor altijd gevoelig voor waarom mensen zich gedragen zoals ze dat doen. We worden in ons gedrag sterk beïnvloed door alle verschillende groepen waar we deel van uitmaken. Van organisaties, tot buurten, tot vriendengroepen, tot gezinnen – overal vind je culturele normen die gedragingen vormen. Waar die normen en gedragingen tot botsing komen, is waar het voor mij het meest interessant wordt.

Ik vind het belangrijk om veel in het veld te werken: om samen met mensen die beïnvloed worden door beleidskaders, aan die kaders te kunnen sleutelen. Ik sta graag voor groepen in de rol van trainer of procesfacilitator. Ik ben een sterke interviewer met veel ervaring met werken met kwetsbare personen. Ik maak scherpe analyses en presenteer die met plezier aan opdrachtgevers en participanten. Ten slotte schud ik graag een stevig staaltje tekst uit mijn mouw.

Expertise

Ik heb uit het verleden zowel ervaring met projectleiderschap en advieswerk, als met direct met cliënten werken in een uitvoerende rol. Ik was projectleider en adviseur binnen internationale ontwikkelingsprojecten. Daarbinnen verzorgde ik onder andere needs assessments en evaluaties. Daarna heb ik gewerkt als interviewer van personen die een asielstatus aanvragen in Nederland om hen te horen over hun redenen van asielaanvraag. Daaropvolgend werkte ik als persoonlijk begeleider van hoogopgeleide mensen met een asielstatus die in Nederland op zoek zijn naar studie en werk op hun niveau.

Sinds november 2022 werk ik als onderzoeker en adviseur voor DSP-groep. Ik duik graag de diepte in door het afnemen van diepte-interviews en het meeschrijven aan rapportages. Dit combineer ik met procesrollen in verschillende projecten, waarbij ik mijn talent voor organisatie en het maken van verbinding toepas en verbonden blijf met de praktijk.

Typisch Renée

  • Ik pas mij gemakkelijk aan in zeer uiteenlopende omgevingen en gezelschappen
  • Ik houd goed overzicht over het ‘grotere plaatje’ en breng heldere structuur en planning aan
  • Er zijn mijns inziens weinig situaties waarin een gezonde dosis humor niet gepast is