Wat doet het ondersteuningsteam?

De toeslagenaffaire heeft vele gevolgen gehad voor gedupeerde ouders en hun kinderen. Onder hen zijn gezinnen waarbij een opstapeling van problemen ervoor heeft gezorgd dat kinderen uit huis zijn geplaatst. Het Ondersteuningsteam (OT) zet zich in om deze gezinnen te helpen bij contactherstel of herstel van de gezinssituatie.

Wat doet een procesbegeleider?

Ouders en/of kinderen krijgen een procesbegeleider toegewezen, die een luisterend oor biedt en samen met hen ontrafelt wat er allemaal gebeurd en ervaren is rondom de uithuisplaatsing. De procesbegeleider helpt de wensen en mogelijkheden helder te krijgen in de specifieke gezinssituatie en bemiddelt tussen ouders en/of kinderen en instanties en deskundigen die nodig zijn voor het gewenste herstel.

Intensief trainingstraject

Alle aanstaande procesbegeleiders zijn intensief getraind, onder meer om traumasensitief te werken. Tijdens deze trainingsdagen wordt gericht op hoe je echt naast iemand kan staan en vanuit begrip, geduld en flexibiliteit de ondersteuning kan bieden waar iemand behoefte aan heeft.

Verloren Onschuld

Het gehele OT kreeg in juni 2023 de kans om de indrukwekkende voorstelling Verloren Onschuld van het Rotterdams Wijktheater bij te wonen. Deze voorstelling, waarin de persoonlijke verhalen van gedupeerden worden verteld in de setting van een waarheidscommissie, geeft diepgaand inzicht in de schrijnende situaties die gedupeerden van de Toeslagenaffaire hebben meegemaakt.

Detachering

Renée Beune is sinds juni 2023 via de VNG gedetacheerd als procesbegeleider bij het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire.

Meer informatie

Voor meer informatie over de voorstelling, ga naar de website van het Rotterdams Wijktheater.
Voor meer informatie over het ondersteuningsteam ga naar de website van het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire.

Meer weten over deze detachering van Renée?

Neem dan contact op met haar. Ze vertelt je er graag meer over.