Van 6 t/m 10 februari 2023 is de Week van Inclusief Onderwijs. In verschillende online sessies wordt elke dag een ander thema belicht. Op dinsdag 7 februari van 14:00 – 15:30 uur staan de resultaten uit onderzoek naar de positie van dove en slechthorende leerlingen centraal. Dit onderzoek voerde DSP-groep uit in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Je kunt je aanmelden voor deze online sessie op deze website: Week van inclusief onderwijs 2023 (naarinclusieveronderwijs.nl)

Onderzoek positie dove en slechthorende leerlingen

Een lange zoektocht naar de juiste school, te weinig ondersteuning of juist onderwijs onder het eigen niveau, geweigerd worden door regulier onderwijs, onbegrip en eenzaamheid in de klas. Het is slechts een greep bevindingen uit het onderzoek dat DSP-groep uitvoerde onder dove en slechthorende leerlingen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs. Dit onderzoek deden we in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, die toezichthouder is op het VN-verdrag handicap dat sinds 2016 van kracht is. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking.

Online sessie 7 februari 14:00 – 15:30 uur

In deze sessie die wordt geleid door Erik Schraven (directeur Onderwijs TOS Zuid-Nederland, Koninklijke Kentalis), zal een van de onderzoekers na een korte presentatie van het rapport uitgebreid stilstaan bij knelpunten, oplossingsrichtingen en succesfactoren rond het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Ook komt aan de orde of de kernbevindingen van het onderzoek van toepassing zijn op het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking.

Meer lezen?

Ons rapport is hieronder te vinden.

Ga ook naar deze pagina op de website van het College voor de Rechten van de Mens. Er is daar een heel mooi filmpje van een ervaringsdeskundige te vinden.

De Volkskrant schreef op 28 september 2022 het artikel ‘College voor de Rechten van de Mens: ‘Onderwijs houdt onvoldoende rekening met dove en slechthorende leerlingen’ over het onderzoek.

Meer weten over het rapport of de online sessie?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom of Christel Scholten. Ze staan je graag te woord!