Kwartiermaker Follow the Impact

De afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam voert verschillende wettelijke taken uit, zoals toezien op naleving van de Leerplichtwet. Daarnaast voert de afdeling activiteiten en programma’s uit die voortkomen uit de ambities van de gemeente. Een voorbeeld is het realiseren van een integrale aanpak voor onderwijs, jeugdzorg, veiligheid, welzijn en armoede, of een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om te zorgen dat de afdeling Onderwijs ‘de goede dingen goed doet’ is de afdeling bezig met de implementatie van een nieuw sturingsmechanisme, getiteld Follow the Impact.

De nieuwe werkwijze stimuleert meer planmatig werken. De afdeling Onderwijs wil de interventies periodiek bespreken, zodat medewerkers zich meer bewust worden of en hoe interventies bijdragen aan de doelstellingen van de afdeling. Ook bestaat de behoefte aan een dashboard om tussentijds bij te kunnen sturen op inzet van mensen en middelen.

Taken kwartiermaker

Vanaf eind 2022 vervulde Lotte Hogeboom (DSP) samen met Lenneke Wolswinkel (ZZP’er) de rol van kwartiermaker Follow the Impact, in opdracht van het managementteam van de afdeling.

Als eerste stap bleek het nodig om inzicht en overzicht te creëren welke interventies door de afdeling worden uitgevoerd, en hoe die samenhangen met de taken en doelen van de afdeling.
Ook is inzichtelijk gemaakt op welke indicatoren (KPI’s) wordt gemeten. Deze exercitie bleek een bruikbaar vliegwiel voor het gesprek met de teams van de afdeling over de implementatie van de nieuwe werkwijze.
Om een vertaling te kunnen maken naar de taken en rollen die iedereen heeft in het nieuwe sturingsmechanisme, zijn meerdere teamsessies georganiseerd.

Ter afronding van hun opdracht hebben Lotte Hogeboom en Lenneke Wolswinkel een concreet advies opgeleverd hoe de afdeling verder kan met de implementatie van het sturingsmechanisme.

Aanvullende expertise

Lotte Hogeboom en Lenneke Wolswinkel brachten voor deze opdracht ieder eigen expertise met zich mee die aanvullend is op elkaar. Lenneke is goed bekend met teamcoaching, Lotte heeft ervaring met het opzetten en inrichting van monitoringssystemen.

Meer weten over het kwartiermakerschap door Lotte en Lenneke?

Neem dan gerust contact op met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.