Aanleiding voor het onderzoek

De Rotterdamse gemeenteraad ving verschillende signalen op dat een gevoel van onveiligheid in en om de school mogelijk een reden is voor leraren om een andere baan te zoeken. Naar aanleiding van een motie (Van Hoogwerf, d.d. 3 februari 2022) heeft de gemeente Rotterdam onderzoeksbureaus Oberon en DSP-groep gevraagd te onderzoeken hoe het gesteld staat met de sociale veiligheid van leraren rondom scholen en hoe deze kan worden verbeterd.

Onveiligheidsgevoelens rondom scholen

Voor het onderzoek is een tijdelijk online meldpunt ingesteld waar leraren op Rotterdamse scholen een melding konden doen als zij zich onveilig voelen in de omgeving van school. Aanvullend zijn enkele verdiepende interviews gedaan.

Op basis van de resultaten uit het onderzoek kunnen geen conclusies worden getrokken over de omvang van onveiligheidsgevoelens bij (onderwijs)personeel in de omgeving van scholen. De meldingen van het meldpunt laten echter wel zien dat er sprake is van gevoelens van onveiligheid onder onderwijspersoneel. De oorzaken van deze gevoelens zijn divers, maar een veelgenoemde factor is de beperkte sociale controle in de omgeving van de school. Bij een kleine groep lijken deze gevoelens ook een rol te spelen bij de overweging om een andere baan te zoeken.

Maatregelen door scholen

De helft van de respondenten geeft aan dat naar hun gevoel de school veel doet om de veiligheid op en rondom de school te verbeteren. Zo maken scholen het onderwerp veiligheid bespreekbaar, is een vertrouwenspersoon aanwezig, werken ze samen met andere scholen en zijn ze betrokken bij het schoolveiligheidsoverleg.

Aanbevelingen

Zowel de oorzaken van gevoelens van onveiligheid als de oplossingen die worden aangedragen zijn divers. De gemeente Rotterdam vindt het waardevol om de uitkomsten van dit onderzoek te bespreken met de HR-managers van de schoolbesturen en in de reguliere veiligheidsoverleggen met de partners in het veld. Daarbij zijn ook de scholen in de wijk betrokken, zodat maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt voor de locaties waar dit nodig is.

Meer weten over ons onderzoek over de veiligheidsbeleving van leraren op Rotterdamse scholen?

Bel of mail dan met onderzoekers Wendy Buysse en Maud Pluijm . Zij vertellen je er graag meer over.