De afgelopen maanden kreeg ‘werk’ voor velen een andere invulling en betekenis. Door de coronacrisis werken mensen meer vanuit huis, werken sommigen meer of juist minder uren dan daarvoor, of zijn hun baan verloren. Werken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Terwijl de wens om mee te doen vaak groot is.

Participatiewet

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. DSP-groep onderzoekt in opdracht van de rekenkamercommissie hoe de gemeente Noordoostpolder haar inwoners toeleidt naar werk. De uitvoeringsorganisatie de WerkCorporatie speelt hier een centrale rol in.

Terug- en vooruitblik

We blikken met alle partijen (gemeente, werkgevers, mensen in de bijstand en de WerkCorporatie) terug op de afgelopen vijf jaar en geven specifiek aandacht aan verbetermogelijkheden voor de toekomst.

De achtergrond van de Participatiewet

In de Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, zijn drie oude wetten opgegaan:

  • De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
  • Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  • Wet werk en bijstand (Wwb)

Het doel van de participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, naar vermogen toe te leiden naar werk.

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.