Verklaringen Omtrent Gedrag

Jaarlijks worden meer dan 1,2 miljoen Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Dit aantal stijgt niet alleen, maar ook het toepassingsbereik neemt ieder jaar verder toe. Zo kunnen werkgevers of vrijwilligersorganisatie om een VOG vragen, maar ook voor uiteenlopende (woon)vergunningen is ondertussen een VOG verplicht. De steeds bredere toepassing van dit preventieve bestuursrechtelijke instrument heeft er voor gezorgd dat het achterliggende VOG-beoordelingsstelsel hele diverse maatschappelijke risico’s en doeleinden moet afwegen tegen het belang van de VOG-aanvrager. Daardoor is het stelsel in de loop der jaren zeer complex geworden.

Objectieve screening

DSP-groep onderzocht in opdracht van het WODC deze complexiteit, maar concludeert dat deze niet té complex is geworden en goed verdedigbaar is. Wel laat het onderzoek zien dat er bepaalde inconsistenties zijn in de zwaarte van de screening. Dat wil zeggen dat niet altijd even zwaar wordt gescreend bij gelijke maatschappelijke risico’s. Een objectieve beoordelingsmethodiek voor het maatschappelijke risico kan deze inconsistentie in de toekomst voorkomen.

WODC

Lees hier meer over het onderzoek op de website van het WODC.

Download hier het rapport

Meer weten over het onderzoek naar de VOG?

Bel of mail dan met de onderzoekers Oberon Nauta, Nynke Piepers of Wendy Buysse. Zij vertellen je er graag meer over.