Implementatie van beleidskader stokt

De gemeente Deventer wil inwoners met financiële problemen (nog) beter kunnen helpen en geldzorgen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom werkt de gemeente aan de implementatie van het beleidsplan ‘Inzet op ondersteuning en geldzorgen 2022-2025’. Hierin wordt een cultuur- en gedragsverandering onder medewerkers in de uitvoering voorgesteld: niet werken aan de hand van het ‘afvinken’ van de regels, maar volgens de bedoeling van de betreffende regeling, het brede gesprek voeren, maatwerk leveren en stress sensitief werken.

De gemeente loopt echter tegen diverse knelpunten aan bij de implementatie van dit beleid. Een interne analyse is uitgevoerd om in kaart te brengen waarom de implementatie niet goed loopt. Ook zijn drie oplossingsrichtingen geformuleerd.

Vraag om een externe toets

Gemeente Deventer vroeg DSP-groep om een onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek ging over de vraag: zullen de oplossingsrichtingen uit de interne scan op de korte en lange termijn het gewenste resultaat geven, namelijk een succesvolle implementatie van het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen?

Uitkomsten leiden tot aanpassing van implementatieplan

Uit ons onderzoek blijkt dat er meer aan de hand is dan in de interne scan is aangegeven. In het verlengde daarvan raadt DSP-groep de gemeente aan voor aanvullende oplossingen te kiezen om de geconstateerde knelpunten het hoofd te bieden. We adviseren bijvoorbeeld om de geconstateerde problemen te bespreken met álle betrokkenen (the whole system in the room). Dit doorbreekt het patroon dat is ontstaan waarbij problemen onvoldoende gedeeld worden tussen de verschillende spelers (uitvoering, beleid en bestuur). Ook bevelen we aan de beoogde cultuur- en gedragsverandering onder medewerkers klein te beginnen via een groep van voorhoedespelers die een innerlijke drive/grote motivatie hebben voor het ‘werken vanuit de bedoeling’ (Gideonsbende). Zo ontstaat er ruimte om samen te leren en te verbeteren, terwijl tegelijkertijd aan de samenwerking tussen de teams wordt gewerkt.

De gemeente Deventer past het implementatieplan voor het beleidskader Inzet op ondersteuning en geldzorgen aan naar aanleiding van de uitkomsten uit de externe scan, zo geven betrokkenen aan. Daarnaast is er (mede) op basis van de uitkomsten van ons onderzoek een plan van aanpak opgesteld om de problemen het hoofd te bieden. Een nog aan te stellen verandermanager gaat aan kop voor het realiseren van de verschillende verbeteracties die zijn geformuleerd door de gemeente.

Onderzoek aanpak

Voor dit onderzoek hebben we een enquête gehouden onder de medewerkers van de twee gemeentelijke teams die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid. Ook kregen medewerkers van beleid en uitvoering de gelegenheid om in gesprek te gaan met de onderzoekers tijdens twee inloopmiddagen. We hebben daarnaast verschillende interviews gehouden met onder meer de betrokken wethouder, directie, de programmamanager en de teammanagers. Ook is de adviesraad sociaal domein en de klachtenbehandelaar geïnterviewd ten behoeve van het inwonerperspectief. De voorlopige uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan de medewerkers uit de uitvoering en aan beleid en management in twee duidingssessies.

Meer weten over de externe toets door DSP-groep?

Neem gerust contact op met Lotte Hogeboom of Jurjen Weemstra. Ze staan je graag te woord.