Bouwen door de buurt

Bewoners van de kruidenwijk in Almere kunnen in de pilot ‘Bouwen door de buurt’ in hun eigen buurt op zoek naar een plek voor een woning, voor zichzelf of familie en vrienden. De Kruidenwijk is een typische jaren ’80 wijk die bestemd was voor jonge gezinnen. Met de tijd is de bewonerssamenstelling veranderd en voldoen de woningen niet meer aan de wooneisen van de wijkbewoners. Sommige bewoners willen groter of juist kleiner gaan wonen, weer anderen zijn op zoek naar de eerste stap in hun woon carrière. Met de pilot kunnen bewoners in hun eigen wijk blijven wonen én een woning realiseren die meer past bij hun huidige levensfase.

 Unieke pilot

Er wordt in Nederland veel gestudeerd op doorstroom in de eigen wijk. Kunnen wijkbewoners ook zelf dat initiatief nemen en hoe werkt dat dan in de praktijk? Met dat voorstel meldde Jacqueline Tellinga van de gemeente Almere zich bij het Woningbouwatelier dat vernieuwende manieren van wonen verkent. Dit leidde tot de start van de pilot ‘Bouwen door de buurt’. Daarbij zijn twee zaken écht nieuw: 1. wijkbewoners kunnen zelf bouwplekken aandragen én 2. ze informeren zelf de buurt om draagvlak voor hun bouwplan te vinden.

Monitor in drie fases: ervaringen bewoners

DSP-groep monitort de pilot tijdens drie fases:

  • Fase 1: het informeren van de wijk over de pilot
  • Fase 2: de start door de initiatiefnemers en
  • Fase 3: de bouw door de initiatiefnemers.

In 2021 heeft DSP-groep fase 1 gemonitord. In deze fase evalueerde DSP-groep de communicatie-uitingen van de gemeente en analyseerde de verschillende reacties vanuit de buurt. We categoriseerden verschillende soorten reacties. We analyseerden wat de trigger was om te reageren. En we tekenden micro narratieven van bewoners op.
De opbrengsten resulteerden in werkzame bestanddelen en aanbevelingen voor een communicatiestrategie voor – bij gebleken succes – de uitrol van deze aanpak in andere wijken in Almere en Nederland.

Kopgroep initiatiefnemers

Inmiddels is er een kopgroep in de pilot gevormd van initiatiefnemers met eigen bouwplannen. Begin 2022 start de monitor van fase 2 en volgt DSP-groep de initiatiefnemers bij hun zoektocht naar een bouwplek en draagkracht in de buurt. Ook deelnemers die onderweg met hun bouwidee stoppen worden gemonitord.

U kunt meer lezen over deze pilot op de website van de gemeente Almere.

Meer weten over dit project of over bouwen in de buurt in het algemeen?

Bel of mail dan met Yan Crabbendam. Hij staat je graag te woord.