Nederlandse crisissteun Caribische delen Koninkrijk

De Caribische delen van het Koninkrijk kenden de laatste jaren een roerige periode. Onrust op het Zuid-Amerikaanse continent, met name in Venezuela, leidde tot de instroom van grote groepen migranten op de Benedenwindse eilanden. Hierdoor kwam de migratieketen steeds meer onder druk te staan. De wereldwijde coronapandemie zorgde er vervolgens voor dat alle zes de eilanden ernstig maatschappelijk ontwricht raakten. De grotendeels op toerisme georiënteerde economieën stortten volledig in. Met grootschalige armoede en werkloosheid tot gevolg.

Evaluatie

Om de ergste noden te lenigen heeft Nederland de eilanden ruimhartig bijgestaan. In totaal werd via drie maatregelenpakketten meer dan 200 miljoen euro aan middelen aan de eilanden beschikbaar gesteld. DSP onderzoekt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of deze middelen doelmatig en doeltreffend besteed zijn, en welke lessen te leren zijn voor eventuele toekomstige crisis-gerelateerde inzet.

Ander onderzoek Caribische delen

DSP-groep doet zeer regelmatig onderzoek in de Caribische delen van het Koninkrijk. Vorig jaar beoordeelden we bijvoorbeeld de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedingen die Nederland doet om de rechtstaat in Aruba, Curaçao en Sint Maarten te versterken (Artikel-1-beleid).

Ook beoordeelden we dat jaar het functioneren van de flexibele pool Koninklijke Marechaussee die in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt ingezet op grens gerelateerde politietaken te versterken.

Dit jaar ronden we een onderzoek af naar ambtelijke corruptie in Caribisch Nederland.

Meer weten over dit onderzoek?

Bel of mail dan met Oberon Nauta. Hij vertelt je er graag meer over.