Meerwaarde van cameratoezicht

Naar aanleiding van onze eerdere evaluatie van het gemeentelijk cameratoezicht bracht de gemeenteraad van Rotterdam een motie uit om concrete, meetbare doelen op te stellen voor het cameratoezicht. Paul van Egmond begeleidde het proces om tot deze doelen te komen.

Aan de hand van concrete, meetbare doelen kan de meerwaarde van cameratoezicht worden gemonitord en geëvalueerd. Zo kan de organisatie ingericht worden op het vergroten dan het doelbereik, ontstaat er meer inzicht in de werking en de effecten van het cameratoezicht en kunnen deze effecten geoptimaliseerd worden.

Belangrijk bij monitoren en evalueren is te kijken naar wat de camera’s, het live toezicht en de reacties op straat daadwerkelijk opleveren. We kijken daarom niet naar de outcome, maar naar de output van camera’s. In de exercitie om te komen tot concrete, meetbare output-doelen voor het cameratoezicht in Rotterdam hebben we gekeken naar wat er met de inzet van de camera’s wordt beoogd en welke concrete resultaten opgeleverd moeten worden.

Cameratoezicht

Opstellen en monitoren van doelen

Om te leren werken met het opstellen en monitoren van doelen en de organisatie daarop aan te passen, is ervoor gekozen twee cameragebieden te selecteren. Voor deze twee gebieden worden concrete en meetbare doelen opgesteld en in een pilot van een half jaar wordt met deze doelen gewerkt. Deze werkwijze biedt inzicht in de werking en de meerwaarde van het cameratoezicht. Aan de hand van de opgedane inzichten kunnen keuzes worden gemaakt over het continueren of afschalen van cameragebieden.

Meer weten?

Wil je meer weten over de effectiviteit van cameratoezicht, neem dan contact op met Paul van Egmond. Hij staat je graag te woord!