Evaluatie campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’

Kinderopvang Werkt! heeft DSP-groep gevraagd voor een evaluatie van het tweede deel van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Deze evaluatie is bedoeld om zicht te krijgen op de uitkomsten en effecten van de campagne. En om bruikbare tips en tricks op te halen voor de volgende campagne, die in het najaar 2023 van start gaat.

Tegengaan personeelstekorten kinderopvang

De campagne Kinderopvang dankzij jou is bedoeld om mensen aan te zetten om te solliciteren en mensen die in de branche werken trots te maken. Het is één van de activiteiten die het platform Kinderopvang Werkt! uitvoert om de personeelstekorten in de branche tegen te gaan. De campagne is gestart op 1 januari 2020 en is tussentijds geëvalueerd door FCB (eind 2022). De campagne loopt nog tot september 2023, waarna een nieuwe campagne zal starten.

Vragen opdrachtgever

Kinderopvang Werkt! had concreet de volgende vragen:

  1. Wat is bereikt in uitkomsten en effecten in het tweede deel van de campagne?
    • In hoeverre passen de effecten bij de ‘interventielogica’ en bedoelingen van de campagne?
    • In hoeverre passen uitvoeringswijze en middelen bij de beoogde effecten (een indruk van doelmatigheid)?
    • Wat valt op in uitkomsten en effecten, in vergelijking met de eerste evaluatie?
  1. Wat zijn adviezen voor platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, voor toekomstige activiteiten in de aanpak van personeelstekorten?

Deskresearch en interviews

Via deskresearch en (groeps)interviews verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens en toetsen we de aannames over de effecten van de campagne. Wij vragen respondenten bijvoorbeeld hoe zij het imago beoordelen van het werken in de kinderopvang. En wat het algemene beeld van de campagne is: Is de campagne bekend? Wat vinden ze van de campagne, wat spreekt aan, wat niet? Na analyse verwerken we de opbrengsten in een toegankelijke rapportage.

Meer weten over de evaluatie 'Kinderopvang dankij jou'?

Neem gerust contact op met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.