In opdracht van Kinderopvang Werkt! voerde DSP een onderzoek uit naar de resultaten bij 18 kinderopvangorganisaties die deelnamen aan een reeks kennisworkshops, met als doel om de deeltijdfactor onder medewerkers in hun organisatie te verhogen.

Aanpak ontwikkelen voor de sector

In de strijd tegen personeelstekorten organiseerde Kinderopvang werkt! een reeks kennisworkshops voor kinderopvangorganisaties over het verhogen van de deeltijdfactor onder medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers met een deeltijdbaan meer uren willen en kunnen werken? Tijdens de workshops kregen deelnemers inzichten en handvatten om met de deeltijdfactor aan de slag te gaan. Ook werden ze meegenomen in het proces en werd de aanpak voor de hele sector getest, gebaseerd op de lessen uit de proeftuin bij kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens. De proeftuin en de reeks kennisworkshops werd ondersteund door Stichting Het Potentieel Pakken.

Veelbelovende proeftuin

In de proeftuin in één van de regio’s waar kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens actief is, zijn verschillende stappen gezet met als doel contractuitbreiding van medewerkers. Dit leidde tot aanzienlijke resultaten: 19% van de actief betrokken medewerkers breidde hun contract uit met gemiddeld 5,4 uur per week. De resultaten bereikten zelfs de Tweede Kamer (Kamerbrief voortgang aanpak personeelstekort kinderopvang, april 2024).

Wat leverde deelname aan de kennisworkshops op?

De vraag is nu welke resultaten de deelname aan de reeks kennisworkshops heeft opgeleverd bij de aanwezige kinderopvangorganisaties. Om dat te onderzoeken vroeg Kinderopvang werkt! of DSP-groep een evaluatieonderzoek uit wilde voeren naar de ervaringen van deelnemers en de resultaten in hun eigen organisatie. Voor het onderzoek spraken wij met bijna alle deelnemende organisaties. De uitkomsten van de gesprekken bundelden we in een beknopte rapportage, inclusief advies aan Kinderopvang werkt! voor verdere ontwikkeling en uitrol van de aanpak.

De resultaten bij de deelnemende organisaties zijn overwegend positief. Bij het merendeel van de organisaties zijn acties in gang gezet die bijdragen aan het stimuleren van het verhogen van de deeltijdfactor, zoals aanpassingen in beoordelingsgesprekken. Wel zijn deze kwantitatief van een andere orde van grootte dan bij proeftuinorganisatie Kind & Co Ludens. We adviseren Kinderopvang werkt! om in te zetten op een programma-aanbod om meer organisaties te bereiken en een lerend netwerk voor kinderopvangorganisaties te organiseren.

Meer lezen?

Lees dan de webpagina ‘Verhogen deeltijdfactor biedt kansen‘ van Kinderopvang werkt!
Of lees over het project Evaluatie campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’.

Meer weten over de evaluatie 'Deeltijd in kinderopvang’?

Neem gerust contact op met Lotte Hogeboom of Maud Pluijm. Ze staan je graag te woord.