Knellende ggz-arbeidsmarkt

Het belang van goede geestelijke gezondheidszorg (ggz) behoeft geen toelichting. Wel is dat een uitdaging in een knellende ggz-arbeidsmarkt. Het O&O-fonds GGZ (een vertegenwoordiging van werkgevers- en werknemersorganisaties in de ggz) wil met verschillende activiteiten knelpunten in de arbeidsmarkt het hoofd bieden. Onderdeel van die activiteiten is de uitvoering van een viertal onderzoeken naar:

  1. De (kwaliteits)registers in de ggz
  2. Zeggenschap voor professionals
  3. Terugdringen van de werkdruk
  4. De balans tussen opleidingsuren en werkuren voor AIOS

Het O&O-fonds GGZ heeft DSP-groep gevraagd deze vier onderzoeken uit te voeren.

Aanpak

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken en ervaringen van ggz-professionals op de vier thema’s, wordt een enquête uitgezet onder zorgprofessionals en AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) in de ggz. Ter voorbereiding op de enquête zijn verschillende inhoudelijke experts en betrokkenen geraadpleegd. Ook vindt een literatuurstudie plaats naar werkdruk om actuele inzichten te kunnen betrekken in het onderzoek. Per thema worden de resultaten van het onderzoek gebundeld in een notitie. In Q1 2024 worden de notities verwacht.

Meer lezen over het O&O-fonds GGZ?

Ga hier naar de website van het O&O-fonds GGZ.

Soortgelijke DSP-projecten:

Meer weten over de vier onderzoeken?

Neem dan gerust contact op met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.