Knellende ggz-arbeidsmarkt

Het belang van goede geestelijke gezondheidszorg (ggz) behoeft geen toelichting. Wel is dat een uitdaging in een knellende ggz-arbeidsmarkt. Het O&O-fonds GGZ (een vertegenwoordiging van werkgevers- en werknemersorganisaties in de ggz) wil met verschillende activiteiten knelpunten in de arbeidsmarkt het hoofd bieden. Onderdeel van die activiteiten is de uitvoering van onderzoek naar vier onderwerpen:

  1. De (kwaliteits)registers in de ggz
  2. Zeggenschap voor professionals
  3. Terugdringen van de werkdruk
  4. De balans tussen opleidingsuren en werkuren voor AIOS

Het O&O-fonds GGZ heeft DSP-groep gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Aanpak

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken en ervaringen van ggz-professionals op de vier thema’s, zijn twee enquêtes uitgezet onder zorgprofessionals en AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) in de ggz. In totaal zijn bijna 1.000 medewerkers geraadpleegd. Ter voorbereiding op de enquête zijn verschillende inhoudelijke experts en betrokkenen geraadpleegd. Ook heeft een literatuurstudie plaatsgevonden naar werkdruk om actuele inzichten te kunnen betrekken in het onderzoek. De uitkomsten geven een goed beeld van stand van zaken in de sector op de verschillende onderwerpen. Op basis van de uitkomsten heeft DSP aanbevelingen gedaan aan de sociale partners in de ggz. 

Meer lezen over het O&O-fonds GGZ?

Ga hier naar de website van het O&O-fonds GGZ.

Soortgelijke DSP-projecten:

Meer weten over de vier onderzoeken?

Neem dan gerust contact op met Lotte Hogeboom. Ze staat je graag te woord.