Jongeren van 12 tot 18 jaar die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal of spijbelen, kunnen de keuze krijgen: of naar de Officier van Justitie, of – via een voorwaardelijk sepot – naar Halt. Daarmee worden jongeren bewust  gemaakt van hun gedrag en wordt hen de kans geboden eventuele schade te herstellen.

Ook wordt duidelijk gemaakt dat strafbaar gedrag niet acceptabel is. Uiteindelijk dient hiermee recidive te worden voorkomen. Maar werkt de Halt-straf? Worden de beoogde doelen bereikt? Uit een eerdere effectevaluatie uit 2006 bleek dat dit niet voor alle jongeren die een Halt-straf kregen het geval was. Maar ondertussen is er het nodige veranderd.

Effectevaluatie

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt DSP-groep daarom de Halt-straf opnieuw. Er wordt bekeken hoe de Halt-straf er uit ziet, wat de doelen zijn en hoe deze worden bereikt (planevaluatie), hoe de Halt-straf wordt uitgevoerd (verkorte procesevaluatie) en of met de Halt-straf de beoogde doelen worden bereikt (effectevaluatie).

Meer weten over Halt?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij staat u graag te woord.