Kunstenplan Den Haag

Eens in de vier jaar staan de cultuurafdelingen van de vier grote steden, net als het ministerie van OCW, voor een grote opgave: de verdeling van de vierjarige subsidies. De belangen zijn groot. Het voortbestaan van een instelling kan afhangen van een positief of negatief advies. Hoeveel vernieuwing is mogelijk, welke beleidsdoelen spelen een rol en wie nemen zitting in de commissies? Gemeenteraadsleden roeren zich en burgers springen op de bres voor hun favoriete gezelschap of instelling.

Meerjarenbeleidsplan grote steden

Alle steden werken dan ook met een zorgvuldig proces om stapsgewijs tot een nieuw meerjarenbeleidsplan te komen. Via Meedenksessies Cultuur, themabijeenkomsten en publieksonderzoeken worden burgers en instellingen uitgenodigd om mee te denken over de uitgangspunten. Een onafhankelijke Adviescommissie of kunstraad adviseert de cultuurafdeling en de wethouder over de subsidieaanvragen, waarna instellingen nog bezwaar kunnen maken. Ook in Den Haag is een uitgebreid proces vooraf gegaan aan het uiteindelijke Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024.

Evaluatierapport DSP-groep

DSP-groep evalueerde de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 voor de gemeente Den Haag. Het rapport kunt u hieronder lezen.

Meer weten over de evaluatie van het Kunstenplan van Den Haag?

Neem dan contact op met Ronald, hij staat je graag te woord.