Sinds 2015 werkt gemeente Stein met een gebiedsgerichte aanpak in haar vijf dorpen. Betrokkenheid van dorpsbewoners bij beleid en projecten staat hierbij voorop. De gemeente heeft de aanbevelingen uit de evaluatie door DSP overgenomen.

Zo krijgen de nieuwe dorpenteams een grote rol bij de ontwikkeling van dorpsagenda’s. En gaat de gemeente de ondersteuning van bewonersinitiatieven nog meer borgen bij de betrokken teams.

Gebiedsgerichte aanpak dichterbij bewoners

Sinds 2015 werkt gemeente Stein in Limburg met een gebiedsgerichte aanpak in haar vijf dorpen. Betrokkenheid van dorpsbewoners bij beleid en projecten staat hierbij voorop. Zo faciliteert de gemeente initiatieven van bewoners, die vaak gericht zijn op leefbaarheid, veiligheid en ontwikkeling van hun eigen buurt.

Nu, 2 jaar later, heeft DSP-groep voor gemeente Stein een evaluatie uitgevoerd: wat zijn de resultaten van de aanpak? Wat zien afdelingen, College, raadsleden, welzijn en bewonerswerkgroepen als leerpunten? Heeft de gemeente deze werkwijze volledig eigen gemaakt?

Van evaluatie naar uitvoeringsagenda

Aan de hand van de aanbevelingen uit de evaluatie hebben we ook een voorstel voor een uitvoeringsagenda voor de gemeente en haar partners gedaan. Hoofdingrediënten van de uitvoeringsagenda zijn onder andere versteviging van de netwerken in de dorpen via de partners en een duidelijkere taakverdeling om van ‘buiten naar binnen’ te werken. Er is ook aandacht voor structurele kennisdeling over de ervaringen van teams en bewonerswerkgroepen. De gemeente werkt de aanbevelingen en uitvoering verder uit in de aanpak.

Meer weten over gebiedsgericht werken?

Neem contact op met Mia Dieters. Zij vertelt u er graag meer over.