Het gebiedsgericht werken is in 2011 in de gemeente Stichtse Vecht gestart. Een nieuwe werkwijze in een nieuwe gemeente met 12 kernen, om de leefbaarheid samen met bewoners en partnerorganisaties te verbeteren.

De afspraak was om de werkwijze in 2013 te evalueren. DSP-groep heeft de evaluatie uitgevoerd. De gemeente gaat met de aanbevelingen aan de slag in de nieuwe Collegeperiode.

Terug- én vooruitblik gebiedsgericht werken 

De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2010 doelstellingen vastgesteld voor gebiedsgericht werken. Het gaat om de leefbaarheid, de identiteit van de kernen, de bewonersparticipatie en de afstand tussen burger en gemeente. In deze evaluatie zijn we nagegaan in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald door inzet van de gemeente met haar partners (professionals en meer dan 30 bewonersgroepen). Daarnaast blikten we vooruit: hoe kan de gemeente het gebiedsgericht werken verbeteren?

Enquête, interviews, workshops

Interne en externe betrokkenen vormen een belangrijke informatiebron voor inzicht in de opbrengsten van deze werkwijze. We hebben hen bevraagd over hun ervaringen en inzichten. Dat gebeurde op verschillende manieren:

  • een digitale enquête voor de bewonersgroepen
  • interviews met het College, de Raad, het managementteam en woningbouwcorporaties, welzijnsorganisatie en de politie.
  • workshops met de verschillende teams van de gemeente die gebiedsgericht werken.

Aanbevelingen op vier niveaus

De hoofdconclusie luidt in het kort: er is veel bereikt in de afgelopen jaren en er is verbetering nodig om de gebiedsgerichte ‘machine’ soepeler te laten lopen. Het gaat onder andere om de inbedding van de werkwijze in de gehele ambtelijke organisatie en communicatie naar de buitenwereld. Daar is inzet van de ambtelijke organisatie en ook van het College, de Raad  én de partners voor nodig. De aanbevelingen richten zich dan ook op deze vier niveaus. De gemeente gaat aan de slag met de aanbevelingen in de nieuwe Collegeperiode. Zie ook website gemeente Stichtse Vecht.

Project gebiedsgericht werken in Alphen aan den Rijn

In 2016 heeft DSP een evaluatie gemaakt van het gebiedsgericht werken in Alphen aan den Rijn. Lees hier meer.

Meer weten over gebiedsgericht werken?

Bel of mail dan met Mia Dieters. Zij staat u graag te woord.