Profiel Emma

Ik ben in 2019 als adviseur gestart bij DSP-groep. Aanvankelijk begon ik als specialist in het domein sport en bewegen. Inmiddels ben ik – door de vele raakvlakken van mijn sportprojecten met andere domeinen- ook de wereld van cultuur, zorg & welzijn en onderwijs ingerold.

De rol van procesbegeleider past mij goed. Ik kan mijn pragmatische gedrevenheid er goed in kwijt. Ik ben een doorzetter en krijg er energie van om dingen gedaan te krijgen.

Ervaring

Sport en bewegen lopen als rode draad door mijn leven. Na mijn studie Sport, Management en Ondernemen hebben mijn werkzaamheden altijd sport en bewegen als uitgangspunt gehad. Zo begon ik bij (breedte)sportmarketing bureau 2Basics in de rol van projectmanager. Hier heb ik lange tijd bijgedragen aan de ontwikkeling van het grootste opvoedkundige beweegprogramma Schooljudo. Ik heb hier veel geleerd over de lokale sport- en onderwijswereld.

Bij DSP-groep werkte ik van 2019-2021 als sport- en preventieformateur voor verschillende gemeenten. Ik begeleidde de trajecten om tot een sport-leefstijl en/of preventieakkoord te komen. Ik vond het inspirerend om partijen, in beleid en uitvoering, te verbinden om samen te komen tot een maatschappelijke win-win.
Daarnaast werkte ik mee aan meerdere onderzoeken met het thema ‘Positieve Sportcultuur’. Zo ontwikkelde ik een handreiking ‘Positieve sportcultuur’ voor beleidsambtenaren in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Momenteel begeleid ik een actieonderzoek rond ditzelfde thema in opdracht van de gemeente Amsterdam. Ook ben ik actief binnen het onderwijs. Ik ondersteun beleidsambtenaren in de realisatie of uitvoering van het ‘NPO plan’. Een plan dat bijdraagt aan het wegwerken van vertragingen bij schoolgaande kinderen opgelopen door corona.

Typisch Emma

  • Zorgt voor een prettige werksfeer
  • Denkt creatief
  • Werkt graag in teamverband